02-10-2020
KOMUNIKAT

      Szanowni Państwo, w związku z znacznym wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 na terenie poszczególnych powiatów całego kraju oraz wprowadzeniem podziału na strefy "ŻÓŁTĄ" i "CZERWONĄ" zwracamy się z prośbą o ograniczenie do minimum bezpośredniego, osobistego kontaktu z pracownikami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.

     W miarę możliwości wszelkie wnioski należy składać drogą elektroniczną zaś dokumenty, które muszą zostać przyjęte w formie papierowej należy wysyłać za pośrednictwem poczty.

     Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać drogą mailową na adres: biuro@strazwejherowo.pl  lub telefonicznie (58) 677 61 11.

     W innych sprawach kierowanych do Komendy można także wykorzystać środki komunikacji elektronicznej:

poprzez platformę  ePUAP  adres skrytki:  /kppspwejherowo/SkrytkaESP,

faksem, listownie lub na adres poczty elektronicznej biuro@strazwejherowo.pl

 

Kontakty telefoniczne do wszystkich wydziałów znajdują się poniżej:

 

Wydział/stanowisko

Numer telefonu

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

677-61-00

Sekretariat

677-61-11

Sekretariat - faks

677-61-13

Sekcja ds. organizacyjno - kadrowych

677-61-16

Wydział kwatermistrzowsko - techniczny

677-61-21

Sekcja ds. kontrolno - rozpoznawczych

677-61-24

Wydział operacyjno - szkoleniowy

677-61-31

Sekcja ds. finansowych

677-61-43


28-09-2020
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie informuje o utworzeniu nowej strony internetowej na domenie gov.pl.

Zapraszamy do odwiedzania nowej strony pod wskazanym adresem.
https://www.gov.pl/web/kppsp-wejherowo


18-09-2020
     17 września 2020 roku Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie st. bryg Jacek Niewęgłowski uczestniczył w II edycji akcji #sadziMY zorganizowanej w Nadleśnictwie Lipusz. Zorganizowana akcja ma na celu posadzenie jak największej liczby drzew na terenach zniszczonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku.
     Inicjatorem akcji jest Prezydent RP Pan Andrzej Duda, który wraz z małżonką wziął udział w tegorocznym sadzeniu drzew. Para Prezydencka wspólnie między innymi z pracownikami administracji publicznej, harcerzami, żołnierzami, strażakami, pracownikami Lasów Państwowych, kilkadziesiąt tysięcy nowych drzew na powierzchni blisko 6,5 ha.
     Z ramienia Państwowej Straży Pożarnej w akcji udział wzięli zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Krzysztof Hejduk, pomorski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Piotr Socha wraz ze strażakami z terenu województwa pomorskiego.


04-09-2020
Apel o pomoc dla Aleksandra

      Potrzebna pomoc dla syna strażaka z Ochotniczej Straży Pożarnej Czarna Woda.


Plakat pomoc dla Olka.jpg


28-08-2020

POMOC W ZAPEWNIENIU PLACÓWKOM OŚWIATOWYM ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

   Strażacy na terenie Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie pomagają w transporcie środków ochrony indywidualnej dla uczniów i nauczycieli w szkołach. Przy współpracy z Pocztą Polską materiały są transportowane z magazynów Agencji Rezerw Materiałowych do jednostek Państwowej Straży Pożarnej.
   Środki do dezynfekcji oraz maseczki zostaną przetransportowane na teren komend powiatowych i miejskich PSP, a następnie do szkół na potrzeby uczniów i nauczycieli.
  Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, środki dezynfekujące posłużą do czyszczenia powierzchni, wyposażenia klas, korytarzy oraz innych miejsc przeznaczonych na pobyt dzieci i młodzieży szkolnej.

Opracowanie: mł. bryg. Karol Kierzkowski, mł. bryg. Łukasz Płusa, 21-07-2020
WRĘCZENIE AKTU NADANIA STOPNIA


Minister spraw wewnętrznych i administracji z dniem 26 czerwca 2020 r. nadał stopnie młodszego aspiranta: st. ogn. Marcinowi Karsznia oraz mł. ogn. Adamowi Fleming.

Zastępcy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie wręczyli akt nadania stopnia oraz świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa. Komendanci złożyli również  gratulacje oraz życzyli dalszych sukcesów w służbie.

07-07-2020
Szczegóły drugiej edycji "Bitwy o wozy"

     Podczas drugiej tury wyborów prezydenckich gminy do 20 tys. mieszkańców, w których zostanie odnotowana najwyższa frekwencja wyborcza, otrzymają wóz strażacki. Do wygrania będzie 49 pojazdów. Znamy już szczegółowe wytyczne drugiej edycji "Bitwy o wozy".
     Środki na zakup średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych trafią do 49 gmin z najwyższą frekwencją w każdym z 49 byłych województw (według stanu granic województw, który obowiązywał 31.12.1998 r.). O nowe pojazdy nie będą się jednak mogły ubiegać te samorządy, które otrzymały wozy w ramach pierwszej edycji akcji. Co ważne, do frekwencji w każdej gminie nie będą wliczane głosy oddane przy użyciu zaświadczeń, czyli od osób, które na co dzień nie mieszkają w tych gminach.
     "Bitwa o wozy" jest akcją profrekwencyjną, która ma na celu propagowanie aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym Polski. Dzięki akcji możliwe jest docenienie lokalnych społeczności poprzez sfinansowanie wozu strażackiego, dzięki któremu strażacy-ochotnicy będą mogli jeszcze skuteczniej dbać o bezpieczeństwo mieszkańców.
     W piątek, 3 lipca, 16 wójtów i burmistrzów z całej Polski otrzymało z rąk ministra Mariusza Kamińskiego promesy na zakup pojazdów w ramach pierwszej edycji "Bitwy o wozy". Każda z wyróżnionych jednostek samorządu osiągnęła najwyższą frekwencję w swoim województwie. Wartość jednego samochodu to niemal 800 tys. zł. Frekwencja wyborcza wśród zwycięskich gmin wyniosła w I turze wyborów prezydenckich od 67% do 86%.
     Przypominamy, że dzięki środkom pochodzącym m.in. z MSWiA strażacy-ochotnicy z całej Polski otrzymają w tym roku prawie 600 nowych wozów ratowniczo-gaśniczych.
     Strażacy ochotnicy są ważnym elementem systemu bezpieczeństwa w naszym kraju. Często docierają na miejsce zdarzenia jako pierwsi, potrafią działać w najtrudniejszych warunkach i na nich liczą mieszkańcy. Działalność OSP jest wszechstronna - w ostatnich latach strażacy OSP pokazali, że są świetnie przygotowani do działań ratowniczych po wystąpieniu wichur czy podtopień. Oprócz działań ratowniczych doskonale potrafią integrować lokalną społeczność. Są w swoich miejscowościach świetnymi organizatorami wielu wydarzeń. W ten sposób pokazują jak tworzyć świadome i aktywne społeczeństwo obywatelskie.
     Na koniec 2019 r. w Polsce działało ponad 16 tys. jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Do OSP należy ponad 500 tys. druhów i druhen. Strażacy-ochotnicy są ważnym ogniwem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. OSP działają we wszystkich województwach. Najwięcej strażaków ochotników działa w województwie mazowieckim - ponad 60 tys. druhen i druhów.

Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące uzyskania dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Źródło: https://www.gov.pl/web/mswia/szczegoly-drugiej-edycji-bitwy-o-wozy

03-07-2020
Będzie kolejna edycja "Bitwy o wozy"

     - Cieszę się, że akcja profrekwencyjna spotkała się z bardzo dużym odzewem wśród naszych obywateli. Chcemy przed II turą wyborów prezydenckich ogłosić nową edycję "Bitwy o wozy" - powiedział dziś (3 lipca 2020 r.) minister Mariusz Kamiński, wręczając promesy na zakup wozów bojowych dla OSP. W piątkowej uroczystości wzięli też udział wiceministrowie Maciej Wąsik i Paweł Szefernaker oraz komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak.
     Minister Mariusz Kamiński poinformował, że odbędzie się druga edycja akcji "Bitwa o wozy". Środki zostaną przeznaczone na zakup 49 nowych wozów bojowych dla 49 gmin. W każdym z byłych 49 województw (według stanu granic województw na 31.12.1998 r.) gmina do 20 tys. mieszkańców z najwyższą frekwencją w II turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki.
     - Chcemy, żeby rozłożenie dysponowania wozami było równomierne w całej Polsce. Przyjęliśmy, że środki trafią do gminy na terenie każdego dawnego województwa, gdzie będzie najwyższa frekwencja w II turze wyborów prezydenckich. Jedynym elementem, który będzie brany pod uwagę, będzie tylko i wyłącznie frekwencja, a nie wynik wyborczy - mówił szef MSWiA.

      Szczegółowy regulamin II edycji "Bitwy o wozy" w najbliższym czasie zostanie opublikowany na stronie internetowej MSWiA. O nowe wozy nie będzie się jednak mogło ubiegać 16 gmin, które otrzymają je w ramach I edycji akcji.

Wręczono promesy na zakup nowych średnich wozów ratowniczo-gaśniczych

     Promesy na zakup wozów dla OSP z rąk ministra Mariusza Kamińskiego odebrali dziś wójtowie i burmistrzowie 16 gmin z całej Polski. Każda z wyróżnionych jednostek samorządu osiągnęła najwyższą frekwencję w swoim województwie. Wartość jednego samochodu to niemal 800 tys. zł. Pojazdy trafią do gmin: Czernica (woj. dolnośląskie), Osielsko (woj. kujawsko-pomorskie), Godziszów (woj. lubelskie), Zabór (woj. lubuskie), Nowosolna (woj. łódzkie), Żegocina (woj. małopolskiego), Michałowice (woj. mazowieckie), Praszka (woj. opolskie), Cisna (woj. podkarpackie), Kulesze Kościelne (woj. podlaskie), Koszarawa (woj. śląskie), Masłów (woj. świętokrzyskie), Stawiguda (woj. warmińsko-mazurskie), Suchy Las (woj. wielkopolskie), Rewal (woj. zachodniopomorskie) i miasta Łeba (woj. pomorskie).
     Minister Mariusz Kamiński przypomniał, że Ochotnicze Straże Pożarne odgrywają bardzo dużą role w swoich "małych ojczyznach". - Każdy dzień przekonuje nas jak ważne są OSP. Widzieliśmy jak skutecznie strażacy walczyli nad Biebrzą z potężnym pożarem parku narodowego. Kilka dni temu widzieliśmy ich w Małopolsce, na Podkarpaciu i Śląsku, razem ze strażakami z PSP - podkreślił szef MSWiA.
      Wiceminister Maciej Wąsik zauważył, że Ochotnicze Straże Pożarne mają niezwykle duży udział w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczności lokalnych. - W większości sytuacji kryzysowych pierwsze są na miejscu zdarzeń, pierwsze niosą pomoc, działają szybko, sprawnie i profesjonalnie - powiedział sekretarz stanu w MSWiA.
     - Chciałbym jako pełnomocnik rządu ds. współpracy z samorządem terytorialnym pogratulować wszystkim wójtom, burmistrzom, radnym i druhom ochotnikom za mobilizację lokalnych społeczności - powiedział podczas konferencji wiceminister Paweł Szefernaker.

    Frekwencja wyborcza wśród zwycięskich gmin wyniosła w I turze wyborów prezydenckich od 67% do 86%.

Wideo


Źródło: https://www.gov.pl/web/mswia/bedzie-kolejna-edycja-bitwy-o-wozy-


25-06-2020

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZAKUPU WOZÓW W RAMACH AKCJI 
BITWA O WOZY
     Wytyczne dotyczące zakupu wozów w ramach akcji "Bitwa o Wozy" dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

wytyczne MSWiA dotyczące uzyskania dotacji22-06-2020
Bitwa o wozy

     Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansuje zakup 16 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

     Warunkiem zdobycia nowoczesnego samochodu pożarniczego jest wykazanie się obywatelską postawą. Pojazdy ufundowane przez MSWiA trafią do jednostek w gminach do 20 tys. mieszkańców, po jednym na województwo.

    Samochody trafią do jednostek w gminach, w których odnotowana zostanie najwyższa frekwencja w wyborach prezydenckich. Pojazdy przekaże Komenda Główna PSP po uzgodnieniu z danym wójtem lub burmistrzem. Rozstrzygnięcie Bitwy o wozy nastąpi wkrótce, Prezydenta RP wybieramy już 28 czerwca.


Źródło: https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Bitwa-o-wozy/idn:37797


Aktualności: 1234...59