30-03-2020
DZIAŁANIA POMORSKICH STRAŻAKÓW
W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM
26-27 MARCA 2020R.

     26 marca 2020 r. pomorscy strażacy prowadzili działania w związku z  ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa w  4 morskich punktach granicznych. Strażacy dokonali pomiaru temperatury u 497 osób i skontrolowali 247 pojazdów. W działaniach brało udział 27 ratowników.
     Ponadto na bazie namiotów jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego utworzono  15 polowych izb przyjęć przed wytypowanymi przez Wojewodę Pomorskiego szpitalami. Ostatniej doby izby przyjęć zabezpieczało 16 ratowników PSP.
     Jednostki ochrony przeciwpożarowej wykonywały także działania w innych zdarzeniach związanych z koronawirusem. Strażacy OSP i PSP województwa pomorskiego, m. in.  dowozili żywność i leki do osób objętych kwarantanną, a także organizowali dystrybucję sprzętu ochronnego i środków dezynfekcyjnych. Straż Pożarna prowadzi na terenie kraju działania w zakresie zwalczania zagrożenia koronawirusem SARS CoV-2. Wszystkie działania mają charakter wspomagający inne służby i instytucje.
     Działania te nie mają wpływu na gotowość operacyjną jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Interwencje wynikające z realizacji ustawowych zadań obsługiwane są jak dotychczas.

Opracowanie; st. kpt. Karina Stankowska - KW PSP w Gdańsku

30-03-2020
POMORSCY STRAŻACY NIOSĄ POMOC
OSOBOM W KWARANTANNIE

     W związku z zagrożeniem wywołanym koronawirusem SARS CoV-2 druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych województwa pomorskiego czynnie włączyli się do działań. Pomagają w dowożeniu artykułów pierwszej potrzeby do osób w kwarantannie, m. in. dostarczają żywność, leki i opał. Jednostki OSP wspierają swoimi działaniami samorządy oraz miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej.
     W działaniach tych uczestniczą odpowiednio przeszkoleni i wyposażeni w środki ochrony indywidualnej strażacy ochotnicy, którzy udają się z pomocą materialną pod wskazane adresy.
     Artykuły dostarczane były m. in. przez strażaków z OSP: Dzierżążno, Kępice, Lębork, Łebunia, Nowy Dwór Gdański, Pruszcz Gdański, Pszczółki, Sopot, Strzelno, Wejherowo, Wicko, Wrząca i Zblewo.

     Strażacy realizują te zadania stosując środki zabezpieczenia osobistego zgodne z rekomendacją Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA oraz zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Opracowanie: st. kpt. Karina Stankowska - KW PSP w Gdańsku
Zdjęcia: Archiwum OSP Dzierżążno, OSP Sopot

24-03-2020
INFOLINIA PSYCHOLOGICZNA

Fundacja Dorastaj z Nami przy współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej oraz Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa uruchomiła infolinię psychologiczną. Mogą z niej skorzystać: podopieczni Fundacji, ich rodziny, uczestnicy Służba i Pomoc (strażacy, policjanci, żołnierze, żołnierze-weterani, inni funkcjonariusze służb publicznych) oraz darczyńcy Fundacji.

Od godz.10.00 do 13.00 dyżur telefoniczny pełnią psycholodzy:

poniedziałek: Maja Hain (KW PSP w Olsztynie);
wtorek: Jakub Góźdź (KW PSP w Kielcach);
środa: Natalia Grzeszczuk (CWDPGP w Warszawie) ? tylko osoby dorosłe;
czwartek: Anna Kubicka (KW PSP w Warszawie);
piątek: Cezary Dobrodziej (KG PSP w Warszawie).

Możesz skorzystać również z kontaktu elektronicznego:

poniedziałek: Maja Hain - psycholog@kwpsp.olsztyn.pl;
wtorek: Jakub Góźdź - jgozdz@straz.kielce.pl;
środa: Natalia Grzeszczuk - n.grzeszczuk@ron.mil.pl ? tylko osoby dorosłe;
czwartek: Anna Kubicka - akubicka@mazowsze.straz.pl;
piątek: Cezary Dobrodziej - cdobrodziej@kgpsp.gov.pl.

Zapraszamy.

UWAGA! ważny numer 506 003 314
Źródło: https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Infolinia-psychologiczna/idn:37372

23-03-2020
DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ PAŃSTWOWĄ STRAŻ POŻARNĄ

Komenda Główna PSP udostępnia mapę on-line: https://arcg.is/1WCiaH, prezentującą działania PSP w związku z COVID-19.

     Dane obejmują codzienne raporty przekazywane do Stanowiska Kierowania  Komendy Głównej PSP ? działania przy przejściach granicznych, polowych izbach przyjęć oraz pozostałe działania związane z COVID-19. Aplikacja została opracowana w Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności jako panel dashboard i opublikowana w celu prezentacji  na stronach internetowych jednostek organizacyjnych PSP. Dane będą codziennie aktualizowane zgodnie z danymi przekazanymi do Stanowiska Kierowania Komendy Głównej PSP.


Opracowanie: Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
Źródło: https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Dzialania-realizowane-przez-Panstwowa-Straz-Pozarna/idn:37360 dostęp z dnia 20.03.2020r.

20-03-2020
INFORMACJA BIURA LOGISTYKI
KOMENDY GŁÓWNEJ PSP


     Biuro Logistyki Komendy Głównej PSP pozyskało z Agencji Rezerw Materiałowych 1000 sztuk maseczek ochronnych typu FFFP 3 oraz za kwotę 1 100 000 złotych sprzęt ochrony indywidualnej:

- 200 kompletów ubrań ochronnych indywidualnych. (pakiet biologiczny wyposażony w maseczkę, gogle oraz rękawiczki ochronne),
- 5000 ubrań ochronnych typu 5B,
- 7000 litrów płynu dezynfekującego,
- 1000 maseczek jednorazowych chirurgicznych,
- 16 300 par rękawiczek lateksowych.

    Ponadto komendant główny PSP złożył wniosek o dofinansowanie działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa na kwotę 22,6 miliona złotych z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zakupiony oraz pozyskane środki ochrony indywidualnej strażaków będą rozdysponowane do dyspozycji poszczególnych komendantów wojewódzkich PSP oraz komendantów szkół Państwowej Straży Pożarnej.

Opracowanie: Zespół prasowy KG PSP na podstawie materiałów Biura Logistyki KG PSP.
Źródło: https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/idn:37358 dostęp z dnia 20.03.2020r.

19-03-2020
#NieKłamRatownikom - POMÓŻ NAM POMAGAĆ INNYM

     Wzywasz nas na interwencję...powiedz nam prawdę. Pamiętaj, że ukrywając fakty o swoim stanie zdrowia, kontakcie z osobą potencjalnie zakażoną czy przebywaniu w strefie zakażenia, utrudniasz nam niesienie pomocy innym.
Dlatego przypominamy - #NieKłamRatownikom.

     Przypominamy, że na numer alarmowy 112 dzwonimy tylko w przypadku zagrożenia życia i zdrowia. Jeżeli jesteśmy w kwarantannie lub mogliśmy mieć kontakt z osobą zakażoną koronawirusem, mówimy o tym od razu dyspozytorowi. Mówiąc zatem szczerze o swoim stanie zdrowia pomagasz nam pomóc innym. Przyjeżdżając na interwencję będziemy mogli użyć odpowiedniej odzieży ochronnej. Chory ratownik nie pomoże już innej osobie...

     Powiadomienie o objęciu kwarantanną jest wiążące prawnie. Osoby takie powinny, nawet nie z przymusu prawnego, ale społecznego obowiązku dbania o innych współobywateli, poddać się rygorom izolacji.

     Plakat akcji, który powstał w Starostwie Powiatowym w Radomiu do pobrania poniżej (format pdf).

19-03-2020
WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA STRAŻAKÓW, PRACOWNIKÓW CYWILNYCH ORAZ ICH RODZIN

W zakładce Koronawirus na stronie KG PSP dodano materiał o wsparciu psychologicznym dla strażaków, pracowników cywilnych oraz ich rodzin.

https://www.straz.gov.pl/Koronawirus/Zadbaj_o_strefe_psyche_w_czasie_pandemii19-03-2020

18-03-2020

Działania pomorskich strażaków w związku z koronawirusem, 18.03.2020 r.

     Pomorscy strażacy czynnie uczestniczą w działaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa.
     Strażacy pełnią dyżur w 3 punktach granicznych morskich: porty w Gdańsku, Gdyni
i Ustce. Naszym zadaniem jest pomiar temperatury ciała osób przekraczających granicę. Ostatniej doby, na przejściach granicznych morskich, skontrolowano 397 pojazdów i 1146 osób (brak podwyższonych temperatur).
     Ratownicy z Komend Miejskich/Powiatowych PSP w Człuchowie, Gdańsku, Gdyni, Lęborku, Pruszczu Gdańskim, Malborku, Tczewie, Sztumie zabezpieczają namioty, które zostały rozstawione przez strażaków przy szpitalach i pełnią funkcję zastępczych izb przyjęć.
     W działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 zaangażowanych w ciągu ostatniej doby było 57 pomorskich strażaków. Ich zadania mają charakter wspomagający działania innych służb.

Ważny apel strażaków w sprawie Koronawirusa.

     Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą, aby podczas zgłaszania interwencji, informować operatora 112 lub dyżurnego straży pożarnej o przebywaniu na kwarantannie związanej z COVID-19. Sytuacja epidemiologiczna na terenie naszego kraju nie zwalnia naszych jednostek ratowniczo-gaśniczych od wykonywania swoich ustawowych obowiązków.

     Apelujemy do Państwa, jeśli będziecie potrzebować naszej interwencji, a przebywacie na kwarantannie, czy też macie objawy zarażenia koronawirusem COVID-19, poinformujcie o tym dyżurnego, abyśmy mogli dbając o Nasze i Państwa bezpieczeństwo skutecznie prowadzić swoje czynności.

https://www.straz.gov.pl/Koronawirus/index

Co musisz wiedzieć o koronawirusie? gov.pl/web/koronawirus
Zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla seniorów: bit.ly/zaleceniaGIS
Alert RCB ? ostrzeżenie o koronowirusie: https://rcb.gov.pl/alert-rcb-ostrzezenie-o-koronawirusie/

Opracowanie:

st. kpt. Karina Stankowska
p. o. rzecznik prasowy Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

Zdjęcia: archiwum KW PSP Gdańsk


16-03-2020
Aktualności: 1234567...59