13-03-2020
KAMPANIA STOP POŻAROM TRAW

     13 marca 2020 roku rozpoczęliśmy kolejną edycję kampanii społecznej STOP POŻAROM TRAW. W kampanii bierze udział Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwowa Straż Pożarna, a także Lasy Państwowe.
     W roku 2019, w ogólnej liczbie 153 520 odnotowanych pożarów w Polsce,  aż 55 912 było pożarami traw i nieużytków rolnych (36,4% wszystkich pożarów). Pożary traw i nieużytków objęły powierzchnię 24 151 ha. W wyniku tych pożarów zginęło 10 osób, a 140 odniosło obrażenia. Straty po pożarach traw i nieużytków wyceniono na  40 974 800 złotych. Średni czas działań gaśniczych przy pożarach traw wyniósł 54 minuty, a strażacy wyjeżdżali do tych pożarów co 9 minut. Do gaszenia pożarów traw i nieużytków strażacy zużyli 183 413 171 litrów wody co stanowi pojemność 49 basenów olimpijskich. W 2019 roku Państwowa Straż Pożarna odnotowała 8896 pożarów lasów, w której to liczbie mieszczą się także pożary lasów nienależących do Lasów Państwowych. W wyniku pożarów w lasach zginęło siedem osób, a 31 odniosło obrażenia. Kampanię kierujemy do całej społeczności w naszym kraju. Pożary lasów, traw i nieużytków rolnych to wymierne straty. Pożar w środowisku przyrodniczym niszczy bezpowrotnie habitaty. Giną zwierzęta w stanowiskach lęgowych oraz niezliczone skupiska owadów. Ogień wypala florę, która stanowi różnorodne źródło pokarmu dla jakże cennych dla człowieka pszczół. Tylko ciągła edukacja społeczna i budowanie odpowiedzialności jest szansą ochrony przyrodniczego skarbca. Chcemy docierać z naszą kampanią do społeczeństwa i przekonywać, że warto troszczyć się o Ziemię w perspektywie pokoleń, które przyjdą po nas.

Czytaj także na mediach społecznościowych:

Fanpage KG PSP: https://www.facebook.com/panstwowastraz.pozarna/
Fanpage Prewencji Społecznej PSP: https://www.facebook.com/prewencjaspoleczna/
TT KG PSP: https://twitter.com/KGPSP

Fanpage Lasów Państwowych: https://www.facebook.com/LasyPanstwowe/
Instagram Lasów Państwowych: https://www.instagram.com/lasy_panstwowe/?hl=pl
TT: rzecznika prasowego Lasów Państwowych: https://twitter.com/AnnaMalinowskLP
Strona WWW Lasów Państwowych: www.lasy.gov.plPREZENTACJA STOP POŻAROM TRAW (format jpg)

PREZENTACJA STOP POŻAROM TRAW (format ppt)

Opracowanie: KG PSP

02-03-2020
     Kampania Edukacyjna Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku dedykowana koronawirusowi.KORONAWIRUS - CO MUSISZ WIEDZIEĆ?

Czym jest koronawirus?
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak często występują objawy?
Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Kto jest najbardziej narażony?
Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem?
Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby "zawlekły" wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby.

06-02-2020
     Komenda Powiatowa PSP w Wejherowie, informuje że istnieje możliwość skorzystania z pomocy przez  poszkodowanych pracowników Państwowej Straży  Pożarnej. Fundacja "SOLIDARNI" prowadzi działalność na rzecz i dla dobra funkcjonariuszy, pracowników, emerytów i rencistów PSP oraz członków ich rodzin. W celu uzyskania pomocy ze środków Fundacji "Solidarni" zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Fundacji  gdzie znajdziemy szczegółowe  informacje oraz regulamin korzystania i przyznawania pomocy ze środków finansowych Fundacji.

Strona internetowa Fundacji "Solidarni": www.fundacjapsp.pl/

18-01-2020
Przekazanie średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sasinie.

W dniu 17 stycznia 2020 roku odbył się uroczysty apel z okazji przekazania nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego, GBA 3/16/4 na podwoziu samochodu VOLVO FL dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sasinie (gmina Choczewo).
Na uroczystość przybyli:  bryg. Dariusz Żywicki - Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,  st.bryg. Jacek Niewęgłowski  - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie, Dh Mirosław Józefowicz - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, władze gminy Choczewo w osobie Wójta Gminy P. Wiesława Gębka, przedstawiciele władz powiatu wejherowskiego, sponsorzy,  przedstawiciele jednostek OSP z terenu gminy Choczewo i powiatu wejherowskiego oraz mieszkańcy Sasina i okolicznych miejscowości.
Uroczystego przekazania pojazdu pożarniczego dokonał bryg. Dariusz Żywicki - Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,  st.bryg. Jacek Niewęgłowski  - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie Poświęcenia pojazdów dokonał Proboszcz parafii w Sasinie ks. Krzysztof Szykowny.
Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy kosztował 770 841 zł. Środki finansowe na jego zakup pochodziły w większości z budżetu państwa przy udziale samorządu lokalnego oraz środków pochodzących z innych źródeł.
Dofinansowanie ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - 374 000 zł, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej ze środków ubezpieczeniowych - 6000 zł, środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 180 000 zł, Urzędu gminy Choczewo i Starosty wejherowskiego w kwocie 210 841 zł. Nowy pojazd pożarniczy zastąpił  wysłużonego 40 -  letniego Stara 244.

Galeria zdjęć.

10-01-2020

III EDYCJA NAGRODY ANIMUS FORTIS (MĘŻNY DUCH)

     Do 16 lutego 2020 r. można zgłaszać kandydatów do III edycji nagrody Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego ANIMUS FORTIS (Mężny Duch), nawiązującej do najlepszych tradycji służb medycznych, której celem jest uhonorowanie osób i instytucji mających szczególny wpływ na pozytywne zmiany oraz kształtowane wizerunku służb ratowniczych.

     Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach. W kategorii indywidualnej (?Osobiste męstwo") - osobie, która w roku poprzedzającym przyznanie nagrody wyróżniła się w znaczący sposób w akcji ratowniczej (może to być osoba pełniąca służbę lub zatrudniona w instytucji realizującej zadania ratownicze); w kategorii instytucjonalnej - przedstawicielowi instytucji, która znacząco wpłynęła swoimi działaniami na pozytywne zmiany pozwalające skuteczniej ratować ludzkie życie. Laureatami mogą zostać osoby będące funkcjonariuszami lub pracownikami instytucji, które realizują bezpośrednio, bądź współuczestniczą w realizacji szeroko pojętych zadań ratowniczych (np. w wojsku, policji, straży pożarnej, służbie zdrowia, WOPR,TOPR, GOPR).

     Kandydatów zgłaszać mogą zarówno osoby, jak i Instytucje, w formie pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem. Kapituła złożona z 13 członków przyzna statuetkę będąca, miniaturą projektu ?Pomnika Sanitariusza?, Upamiętniającego medyków poległych w walkach o odzyskanie niepodległości oraz dyplomy honorowe. Nagroda objęta jest patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów.

     Szczegółowych informacji udziela Biuro Dyrektora WIM, tel. 261-817-721, e - mail:mzlotkowska@wim.mil.pl

Regulamin konkursu

https://wim.mil.pl/images/Jrybak/20171105Sanitariusz/Sanitariusz_zarzdzenie_nagroda_Animus_Fortis29032017.pdf

Wniosek o nagrody indywidualną

https://wim.mil.pl/images/Jrybak/20191206Animus/Wniosek_-_kategoria_indywidualna.pdf

Wniosek o nagrody instytucjonalną

https://wim.mil.pl/images/Jrybak/20191206Animus/Wniosek_-_kategoria_instytucjonalna.pdf

 Opracowanie: Wydział Prezydialny, Gabinet Komendanta Głównego


01-01-2020Zakup łodzi wraz z silnikiem i przyczepą dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.

Realizacja przedmiotowego zadania, którego efektem jest zakupiona łódź z silnikiem i przyczepą dla JRG 1 w Wejherowie, umożliwi skuteczniejsze podejmowanie działań ratowniczych z zakresu ratownictwa wodnego i powodziowego, co pozwoli na ograniczenie ewentualnych zagrożeń dla zdrowia i życia mieszkańców powiatu wejherowskiego, a także środowiska naturalnego. W ramach umowy z dofinansowaniem WFOŚiGW w Gdańsku na rok 2019 została zakupiona łódź ratownicza typu RIB z silnikiem zaburtowym o mocy 70 KM i przyczepą . Całkowity koszt kwalifikowany realizacji zadania wyniósł 120.000 zł, przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 67.000 zł.
Nowa łódź ratownicza będzie stanowiła wyposażenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 w Wejherowie, zapewniając sprawną realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego, oraz chemiczno-ekologicznego. Pozyskana łódź zastąpi wyeksploatowaną, użytkowaną obecnie w jednostce   20 ? letnią łódź aluminiową z silnikiem zaburtowym z 1999 r. Czasokres użytkowania dla łodzi ratowniczych zgodnie z normą eksploatacji wynosi 10 lat.
Dodatkowo Komenda Powiatowa PSP w Wejherowie została ujęta w Planie Akcji Poszukiwawczych i Ratowniczych SAR (2014), a pozyskanie przedmiotowej łodzi pozwoli spełnić niezbędne wymagania dla jednostek pływających wykorzystywanych do działań na terenie chronionym przez  Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa obejmującym terytorialnie teren powiatu wejherowskiego. Konstrukcja posiadanej łodzi (łódź aluminiowa otwartopokładowa, bez wymaganej kategorii projektowej) uniemożliwia podjęcie ewentualnych działań w pasie przybrzeżnym Morza Bałtyckiego, którego linia brzegowa w obszarze powiatu wejherowskiego stanowi prawie 17 km. Dodatkowo na obszarze powiatu wejherowskiego występuje duża ilość akwenów wodnych, na których prawdopodobieństwo wystąpienia miejscowych zagrożeń ze względu na ruch turystyczny w okresie letnim jest bardzo duże.
Wyposażenie jednostki w nową łódź ratowniczą wpłynie w naszej ocenie na podniesienie skuteczności i efektywności prowadzonych działań ratowniczych w zakresie ratownictwa wodnego oraz chemiczno-ekologicznego na obszarach wodnych na terenie powiatu wejherowskiego oraz województwa pomorskiego.
   
Realizacja przedsięwzięcia w znacznym stopniu przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego oraz zdrowia i życia mieszkańców powiatu wejherowskiego poprzez:
1)    usprawnienie organizacji i prowadzenia akcji ratowniczych na akwenach wodnych,
2)    ochronę instalacji i urządzeń służących do ochrony środowiska,
3)    ograniczenie skażeń substancjami ropopochodnymi oraz innymi substancjami toksycznymi, cieków i akwenów wodnych,
4)    zabezpieczenie terenów przed powodzią i podtopieniami oraz usuwanie skutków takich zdarzeń, a także ochrona ujęć wód podziemnych. www.wfos.gdansk.pl

31-12-2019

17-12-2019

04-12-2019
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wejherowie uprzejmie informuje,
że w dniu 27 grudnia 2019 r. urząd będzie nieczynny.

Informujemy jednocześnie, iż urząd będzie czynny
dla interesantów w sobotę 14 grudnia 2019 r.

22-11-2019
     W dniu 22 listopada 2019 r. w siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Obchodów 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez Dowódcę uroczystości bryg. Tomasza Kołakowskiego do Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Tomasza Komoszyńskiego. Głos zabrał Komendant Powiatowy st. bryg. Jacek Niewęgłowski, a następnie odczytany został list okolicznościowy Komendanta Głównego PSP z okazji przypadającego święta. W trakcie uroczystości odbyło się ślubowanie strażaka, wręczone zostały awanse w stopniach i stanowiskach służbowych dla wyróżniających się w służbie funkcjonariuszy. W dalszej części przekazana została nowa łódź na wyposażenie JRG nr 1 w Wejherowie. Zakup łodzi zrealizowany został dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu z WFOŚiGW w kwocie 67 tys. złotych, fundacji LOTOS w kwocie 40 tys. oraz Starostwa Powiatowego w Wejherowie w kwocie 13 tys. złotych. Dotychczas użytkowaną  przez JRG w Wejherowie łódź płaskodenną aluminiową typu Marine 15Y  z silnikiem zaburtowym oraz przyczepą podłodziową Pomorski Komendant Wojewódzki PSP  przekazał dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzepczu. Na wyposażenie JRG nr 2 w Rumi przekazana została nowa kamera termowizyjna, która zakupiona została dzięki wsparciu Gminy Miasta Rumi. 
     Nowy sprzęt na pewno wpłynie na podniesienie skuteczności prowadzonych działań ratowniczych, a zarazem na poprawę bezpieczeństwa pracy samych ratowników.
    
     W uroczystości udział wzięli:
nadbryg. Tomasz Komoszyński - Pomorski Komendant Wojewódzki PSP
Gabriela Lisius - Starosta Wejherowski
Józef Reszke - Przewodniczący Rady Powiatu Wejherowskiego
ks. prałat Tadeusz Reszka - Proboszcz Parafii pod wezwaniem św. Trójcy w Wejherowie
Ariel Sinicki Przewodniczący Rady Miasta Rumi - w imieniu Burmistrza Rumi
Bogusława Engelbrecht - Wójt Gminy Linia
Piotr Pryczkowski Komendant Straży Pożarnej Lotos - w imieniu Prezesa Zarządu Grupy Lotos
Wiesław Labuda - Prezes Zarządu Fundacji Lotos
Przedstawiciele Władz Samorządowych, Służb i Instytucji współpracujących ze Strażą Pożarną,
Funkcjonariuszki, Funkcjonariusze i pracownicy cywilni tutejszej Komendy.

Więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć
Link do relacji Telewizji TTM : https://telewizjattm.pl/dzien/2019-11-25/51988-strazacy-z-powiatu-wejherowskiego-z-nowym-sprzetem.html?play=on

Aktualności: 12345678...59