31-05-2011
W dn. 31.05.2011 w siedzibie tut. Komendy odbyła się uroczystość pożegnania przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne - st.kpt Mirosława Józefowicza - dowódcy zmiany, pełniącego służbę w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 Wejherowo. Nasz kolega rozpoczął służbę w 1989r w ówczesnej Terenowej Zawodowej Straży Pożarnej w Wejherowie. Podziękowanie za wzorowy przebieg służby st.kpt Mirosławowi Józefowicz  złożył  mł.bryg Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie, a zebrani na uroczystości funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni życzyli wszystkiego dobrego na zasłużonej emeryturze.    więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć

24-05-2011

W dniu 20.05.2011 o godz. 11.00 w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi odbyły się powiatowe obchody uroczystości "Dnia Strażaka", w trakcie których nastąpiła m.in. uroczystość wręczenia odznaczeń, wyróżnień i awansów w stopniach służbowych funkcjonariuszom tut. Komendy, strażakom - ochotnikom z jednostek OSP z terenu powiatu i  funkcjonariuszom policji. W trakcie tej uroczystości nastąpiło  także oficjalne przekazanie dla tut. komendy nowego samochodu ratownictwa wysokościowego  - podnośnika hydraulicznego  o wysokości 25 m SHD - 25 MAN.

Na uroczystość przybyli goście: st.bryg. Andrzej Rószkowski - Pomorski Komendant Wojewódzki PSP,  Poseł na Sejm RP Krystyna Kłosin, Ks. Józefa Paliwoda - Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi, Józef Reszke - Starosta Wejherowski, Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Szczygieł, członkowie Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu, Komendanci PSP z Gdyni, Pucka i Lęborka, przedstawiciele wójtów, burmistrza Redy i prezydenta miasta Wejherowo, Elżbieta Rogala - Kończak - Burmistrz Miasta Rumia,  Przewodniczący Rady Miasta w Rumi Tadeusz Piątkowski, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Miasta w Rumi Aleksander Kubina,  prezesi jednostek OSP z terenu powiatu włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz jednostek OSP spoza systemu, członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wejherowie, komendanci powiatowych służb, inspekcji i straży. W związku z uroczystością zostali wyróżnieni:

1/ Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał brązowe odznaki  "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" funkcjonariuszom:

 • st.ogn. Krzysztof Okoń
 •  st.ogn. Ireneusz Kosiróg
 •  st.ogn. Andrzej Kalkowski
 •  st.ogn. Piotr Krzesiak
 •  st.ogn. Andrzej Grubba
 •  st.ogn. Jarosław Górski

 2/ Prezydent RP nadał srebrne medale "Za Długoletnią Służbę" funkcjonariuszom:

 • st.kpt. Mirosław Józefowicz

 3/ Komendant Główny PSP  wyróżnił okolicznościowym dyplomem funkcjonariusza:

 • kpt. Marek Lniski

 4/ Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. pomorskiego nadało medale "Za zasługi dla Pożarnictwa" :

a) Złoty medal "Za zasługi dla Pożarnictwa"

 • dh Leszek Zelewski - OSP Rumia
 • dh Albin Jaroszek - OSP Szemud
 • dh Jan Brill - OSP Kopalino

 b) Srebrny medal "Za zasługi dla Pożarnictwa"

 •  dh Jerzy Sawoniuk - OSP Gościcino
 •  dh Franciszek Furman - OSP Rumia
 • dh Sławomir Drewniak - OSP Rumia
 •  dh Jarosław Dargacz - OSP Rumia

c) Brązowy medal "Za zasługi dla Pożarnictwa"

 •  dh Daniel Milewczyk - OSP Szemud
 •   kom. Marcin Potrykus - KPP Wejherowo
 •   mł.asp. Bogdan Kropidłowski - KPP Wejherowo
 •  dh Barbara Szreder - OSP Rumia

   5/ Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem personalnym  nadał funkcjonariuszom wyższe stopnie służbowe w korpusie oficerów :

 - na stopień młodszego brygadiera

 •      st.kpt. Andrzej Papke
 •      st.kpt. Jarosław Szreder

 - na stopień starszego kapitana

 •    kpt. Mirosław Józefowicz

 - na stopień kapitana

 •      mł.kpt. Marek Lniski
 •     mł.kpt. Marek Kąkol

 - na stopień młodszego kapitana ( awansowani w trakcie promocji absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie dn. 05.05.2011)

 •   mł.asp. Sławomir Kowalski
 •    asp. Mirosław Kuraś

 6/ Komendant Główny PSP  rozkazem personalnym nadał funkcjonariuszom wyższe stopnie służbowe w korpusie aspirantów :

na stopień aspiranta sztabowego

 • st.asp. Maciej Kuczera

 7/ Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku  rozkazem personalnym nadał funkcjonariuszom wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerów :

na stopień starszego ogniomistrza

 • ogn. Janusz Słowy

 na stopień starszego sekcyjnego

 • sekc. Marek Kamiński
 • sekc. Michał Milczarek
 • sekc. Dawid Lademann

 8/ Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie  rozkazem personalnym nadał funkcjonariuszom wyższe stopnie stopnie służbowe w korpusie szeregowych

stopień starszego strażaka:

 • str. Rafał Breza
 • str. Jan Oreszke
 • str. Marek Wolff
 • str. Marcin Zielke

 9/ Pomorski Komendant Wojewódzki PSP wyróżnił funkcjonariuszy nagrodami  okolicznościowymi:

 • asp.sztab. Krzysztof Rathenow

 10/ Starosta Powiatu Wejherowskiego przyznał nagrody okolicznościowe dla funkcjonariuszy KPPSP w Wejherowie za aktywne wspieranie działalności statutowej OSP w powiecie wejherowskim w roku 2010.

 •  st.ogn. Sławomir Miotk
 •  st.ogn. Jarosław Górski
 •  mł.ogn. Zbigniew Klejno
 •  st.sekc. Karol Wojciechowski
 •  sekc. Mariusz Lessnau

11/ Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wejherowie i Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie wyróżnili strażaków - ochotników za wieloletnią ofiarną i bezinteresowną służbę w szeregach OSP oraz ogniwach Związku OSP RP:

 • dh Stanisław Ruszkowski
 • dh Ryszard Karpiński
 • dh Władysław Skrzypkowski
 • dh Mirosław Pesta
 • dh Bronisław Stenka
 • dh Marian Czerwionka
 • dh Czesław Bojke
 • dh Alojzy Damaszke
 • dh Czesław Szaradowski
 • dh Małgorzata Ławińska
 • dh Stanisław Błahuszewski
 • dh Józef Jagódzki
 • dh Jan Kabasa
 • dh Andrzej Brzozowski
 • dh. Krzysztof Cudnik 

 W trakcie uroczystości mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie złożył podziękowanie osobom, które przyczyniły się do pozyskania środków finansowych na zakup nowego samochodu pożarniczego SHD - 25 MAN:

 •  st.bryg. Andrzej Rószkowski - Pomorski Komendant Wojewódzki PSP
 •  Józef Reszke  - Starosta Wejherowski
 •  Elżbieta Rogala - Kończak - Burmistrz Miasta Rumia.

Dane techniczne nowego samochodu pożarniczego: samochód ratownictwa wysokościowego  z podnośnikiem o wysokości 25m SHD - 25 MAN. Pojemność silnika 6781 cm, moc 184 kW, ABS,  długość 7,79 m, szerokość 2,50 m, wysokość 3,40 m,  max. obciążenie kosza 265 kg.   Wyposażony w suchy pion wodny, działko wodno - pianowe,  dodatkową nasadę 52, lampę szperacz, wiatromierz, interkom, awaryjny napęd ruchów roboczych, graficzny monitoring położenia kosza, dwa stanowiska sterownicze, automatyczne poziomowanie podestu na podporach, możliwość pracy przy podporach wysuniętych na jedną stronę, nosze z systemem mocowania do kosza.

Realizacja zakupu pojazdu była możliwa dzięki środkom finansowym pozyskanym z:

 •  budżetu państwa - 475 tyś. zł
 •  miasta Rumia - 100 tyś. 
 •  powiatu Wejherowskiego - 100 tyś. zł.
 •  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - 320 tyś zł.                                        więcej zdjęć -   patrz: galeria zdjęć                                                       

09-05-2011
Pierwsze w tym roku szkolenie podstawowe jednoetapowe strażaków OSP zostało zakończone. W dn. 07.05.2011 w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbył się egzamin praktyczny dla drugiej grupy strażaków ochotników, którzy rozpoczęli to szkolenie w dn. 18.02.2011. Do egzaminu praktycznego przystąpiło 16 strażaków ochotników reprezentujących jednostki OSP z terenu powiatu włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo  - Gaśniczego oraz spoza systemu, którzy w jego trakcie potwierdzili nabycie niezbędnych umiejętności pożarniczych dających podstawę do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych. Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana rozkazem nr 11/2011 Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w składzie: st.kpt. Stanisław Baranowski, kpt. Mirosław Józefowicz, st.asp. Zenon Frankowski i st.asp. Maciej Kuczera, przy udziale podoficerów zmiany służbowej pełniącej w tym dniu służbę. Wśród egzaminowanych strażaków ochotników nie stwierdzono wystąpienie oceny celującej, natomiast oceny bardzo dobre otrzymali: dh Sebastian Grzenkowicz - OSP Rozłazino, dh Paweł Grubba - OSP Łęczyce i dh Leszek Kołodzik - OSP Kostkowo.    Gratulujemy nabytych kwalifikacji młodym adeptom społecznej pożarniczej służby i  życzymy powodzenia oraz szczęścia w działaniach ratowniczych !
więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć

27-04-2011

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY

            Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie informuje, że testy sprawności fizycznej dla kandydatów do służby odbędą się w dniach 12 i 13 maja 2011r. o godz. 10.00 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie, ul.Tartaczna 5.

Wszyscy kandydaci do służby, którzy złożyli dokumenty zobowiązani są przed przystąpieniem do testów sprawności fizycznej o kontakt telefoniczny do dnia 10 maja 2011r. pod nr tel. 58 6776111 w celu potwierdzenia swojej obecności na testach.

 Kandydaci przystępują do ćwiczeń w stroju sportowym. Ponadto przed przystąpieniem do testów sprawności fizycznej kandydaci przedstawiają: aktualne (wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą przeprowadzenia testów) zaświadczenie lekarskie od lekarza rejonowego, rodzinnego lub internisty stwierdzające, że stan zdrowia kandydata pozwala na przystąpienie do testu sprawności fizycznej oraz dokument tożsamości ze zdjęciem.

                                                    Komendant Powiatowy
                                                               Państwowej Straży Pożarnej
                                                                            w Wejherowie
                                                                   st.kpt. mgr Andrzej Papke

  


21-04-2011
Funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie !
Mieszkańcy powiatu wejherowskiego !
Z okazji Świąt Wielkanocnych symbolizujących nadzieję, radość i odrodzenie życia składam Wam życzenia zdrowych, spokojnych świąt, wielu radosnych przeżyć w atmosferze przyjaźni i życzliwości, a także by przebiegały one w czasie pełnienia służby w atmosferze wzajemnej serdeczności, zrozumienia, koleżeńskości oraz spokoju.
Życzę Wam ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, spotkań w gronie rodziny i przyjaciół przy Wielkanocnym stole oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.
Życzenia te kieruję także do Waszych rodzin i najbliższych.
 Składam również życzenia mieszkańcom naszego powiatu, aby spędzali ten Świąteczny czas w zdrowiu, spokoju i klimacie świątecznej radości.

                       Komendant Powiatowy
              Państwowej Straży Pożarnej
                     w Wejherowie
               st.kpt. mgr Andrzej Papke   

20-04-2011
W dn. 19.04.2011 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyło się spotkanie inauguracyjne programu edukacyjnego "Bezpieczne Życie". W ramach ochrony ludności istotne znaczenie ma edukacja, kierowana szczególnie do dzieci i młodzieży na kolejnych poziomach edukacyjnych. Komenda  Główna PSP zwraca szczególną uwagę na edukację w obszarze bezpieczeństwa dzieci. Program "Bezpieczne Życie jest jedną z form edukacji społeczeństwa, realizowanym przy współpracy ze Szwedzką Liga Obrony Cywilnej, na podstawie protokołu inwencyjnego z dn. 20.09.2001 zawartego pomiędzy Komendantem Głównym PSP - Szefem OC Kraju a sekretarzem Szwedzkiej Ligi OC. Program ten ma na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci przebywających w różnych miejscach o różnych porach roku. Obejmuje on kilka bloków tematycznych. Dwa z nich pt. "Odnaleźć Zgubka" oraz "Bezpieczny Dom" , w ramach praw autorskich są w dyspozycji Komendy Głównej PSP i zostały dostosowane do naszych realiów. W związku z tym tut. komenda dokonała wstępnych ustaleń w zakresie wdrożenia programu w klasach 0 - III szkół podstawowych z terenu gmin: Wejherowo, Gniewino i Choczewo, w roku szkolnym 2011 - 2012. Spotkanie otworzył st.kpt. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie, a  udział w nim wzięli:  st.kpt. Robert Duda - funkcjonariusz biura ds. ochrony ludności i obrony cywilnej Komendy Głównej PSP, mł.bryg. Waldemar Miłejko  - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego  PSP, bryg. Piotr Ściebura - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie, przedstawiciele wójtów gmin, dyrektorzy szkół podstawowych z miejscowości:  Orle, Góra, Bolszewo, Gościcino, Gowino, Nowy Dwór Wejherowski, Gniewino, Kostkowo, Choczewo i Ciekocino, wyznaczeni pracownicy urzędów gmin, prezesi zarządów gminnych ZOSP RP, koordynatorzy gminni i lokalne media . Programem planuje się objąć ok. 1779 dzieci.    
 więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć     

20-04-2011
Podziękowanie za udzieloną pomoc podczas działań ratowniczo-gaśniczych


15-04-2011
W dn. 02.04.2011 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbył się egzamin praktyczny  dla pierwszej grupy strażaków ochotników na trwającym aktualnie szkoleniu podstawowym jednoetapowym strażaków OSP. Do egzaminu przystąpiło 25 strażaków - ochotników reprezentujących jednostki OSP: Gniewino, Milwino, Częstkowo, Luzino, Góra, Kniewo, Bolszewo, Nadole, Gościcino, Lewino, Opalino i Kopalino. Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna złożona z funkcjonariuszy tut. komendy, powołana rozkazem nr 4/2011 Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w składzie: mł.bryg. Jacek Nowak, st.kpt. Jan Domski, mł.kpt. Marek Lniski, st.asp. Zenon Frankowski, asp. Stanisław Brzozowski, przy pomocy podoficerów ze zmiany służbowej pełniącej w tym dniu służbę. Wszyscy egzaminowani strażacy - ochotnicy potwierdzili nabycie niezbędnych kwalifikacji pożarniczych umożliwiających bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.  Gratulujemy nowym adeptom społecznej strażackiej służby zaliczenia pierwszego etapu szkolenia  na długiej, niełatwej drodze  w działalności na rzecz bezpieczeństwa lokalnych społeczności !     
                                więcej zdjęć - patrz; galeria zdjęć

13-04-2011
OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY


12-04-2011

Podziękowanie za przeprowadzone działania ratownicze.


Aktualności: 1...38394041424344...59