11-04-2011
W dn. 08.04.2011 w obiektach Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Gniewinie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla Młodzieży Szkolnej w trzech grupach wiekowych: I grupa wiekowa 10 - 13 lat, II grupa 14 - 16 lat i III grupa 17 - 19 lat. Organizatorem eliminacji powiatowych był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie przy udziale tut. Komendy i Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gniewinie. W eliminacjach udział wzięło 45 dzieci  ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu powiatu wejherowskiego. Wyniki oceniała powołane jury  w składzie: kpt. Waldemar Lewandowski, dh Leszek Zelewski i dh Rafał Kamiński. Otwarcia  eliminacji dokonał dh Mirosław Józefowicz - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie i dh Zbigniew Walczak - Wójt Gminy Gniewino, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gniewinie. W wyniku przeprowadzonych eliminacji wyłoniono zwycięzców w kategoriach wiekowych:
I grupa wiekowa 10 - 13 lat - I miejsce Aleksandra Drywa - Zespół Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie, II m. Natalia Grzenkowicz - Szkoła Podstawowa w Sychowie, III m. Marta Wojewska - Szkoła Podstawowa w Gościcinie,
II grupa wiekowa 14  -16 lat - I miejsce Sebastian Socik - Gimnazjum nr 2 w Rumi, II m. Aleksandra Kwidzińska - Gimnazjum w Łęczycach, III m. Magdalena Józefowicz - Gimnazjum w Bolszewie,
III grupa wiekowa 17 - 19 lat - I miejsce Rafał Baranowski - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie,  II m. Damian Keller - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie, III m. Julia Bieszk - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie.  Gratulujemy zwycięzcom i uczestnikom, a osoby, które zajęły I miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych będą reprezentować nasz powiat w eliminacjach  wojewódzkich, życzymy powodzenia !       więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć

28-03-2011
W dniach 19 - 20.03.2011 w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Zwartowie odbyło się szkolenie zorganizowane przez tut. komendę, którego tytuł brzmiał: "Funkcjonowanie i działalność ratownicza jednostek ochrony przeciwpożarowej w powiecie wejherowskim".  W szkoleniu udział wzięli prezesi i naczelnicy jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz jednostek OSP spoza systemu - reprezentujący 27 jednostek OSP, członkowie zarządów miejskich/gminnych  Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie. Szkolenie otworzył st.kpt. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie, który przywitał jego uczestników.   W szkoleniu udział także wzięli: dh Mirosław Józefowicz -   Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie i dh Wiesław Kornacki - członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku. Tematyka szkolenia przedstawiała się następująco:
1. "Podsumowanie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w powiecie wejherowskim w 2010r" - st.kpt. Andrzej Papke,
2. "Ochrona przeciwpowodziowa" - st.asp. Zenon Frankowski,
3. Omówienie nowych zasad inspekcji gotowości operacyjnej w jednostkach OSP, podsumowanie szkoleń - inspekcji przeprowadzonych w 2010r" - st.kpt. Stanisław Baranowski,
4. "Informacja Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP" - dh Mirosław Józefowicz,
5. "Rozpoznawanie zagrożeń związanych z urządzeniami elektrycznymi - BHP podczas działań" - bryg. Piotr Ściebura,
6. "Stan organizacji JOT w jednostkach OSP, wyposażenie sprzętowe, normatywy wyposażenia i wyszkolenia. Aktualizacja wyposażenia zgodnie z podpisanymi porozumieniami o włączeniu do KSRG. Dofinansowanie jednostek OSP z KSRG" - st.kpt. Jan Domski, st.kpt. Stanisław Baranowski,
7. "Podsumowanie szkoleń przeprowadzonych w 2010r, propozycje organizacji szkoleń w 2011r, wymagania związane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczych, badania lekarskie członków OSP"  - st.asp. Zenon Frankowski,
8. "Współpraca z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym"- st.kpt. Jarosław Szreder,
9. BHP podczas działań" - mł.bryg. Jacek Nowak,
10. "Elementy pierwszej pomocy" - mł.bryg. Jacek Nowak,
11. "Postępowanie z gazami niebezpiecznymi ze szczególnym uwzględnieniem acetylenu" - mł.bryg. Jacek Nowak,
12. "Podsumowanie działalności zarządów miejskich/gminnych ZOSP RP w kadencji 2006 - 2011" - dh Mirosław Józefowicz, dh Wiesław Kornacki,
13. "Ceremoniał pożarniczy OSP" -   dh Mirosław Józefowicz, dh Wiesław Kornacki,
14. "Regulamin zawodów sportowo - pożarniczych" -   dh Mirosław Józefowicz, dh Wiesław Kornacki.
Szkolenie było doskonałym forum do wymiany poglądów, opinii i uzyskania informacji w zakresie problemów nurtujących zarządy jednostek OSP i strażaków - ochotników, funkcyjnych wyższych szczebli zarządów ZOSP RP.      
        więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć

23-02-2011
podziękowanie


10-02-2011
W dn. 8.02.2011 od godz. 04.00 do dyżurnego operacyjnego tut. komendy zaczęły lawinowo spływać  zgłoszenia o występujących zdarzeniach na terenie powiatu związanych z skutkami huraganowego wiatru, którego prędkość w porywach dochodziła do 110 km/h. Trwała wcześniej walka ze skutkami podtopień i zalań, które nawiedziły  nasz powiat w dniach: 05 - 07.02.2011 z rekordową ilością zdarzeń, a już w dn. 8.02.2011 strażacy borykali się ze skutkami następnego żywiołu. Ogółem  w tym dniu wpłynęło 112 zgłoszeń o miejscowych zagrożeniach, a w usuwaniu ich skutków brało udział ok. 150 samochodów pożarniczych i 800 strażaków zarówno z tut. komendy oraz ochotniczych straży pożarnych.   W tej ilości 112 zdarzeń największą grupę zdarzeń stanowiły powalone drzewa  na drogi i obiekty tj. 65 zdarzeń , następnie w dalszym ciągu zalania i podtopienia - 24 zdarzenia, zerwane opierzenia, dachy budynków oraz uszkodzone linie energetyczne  - 16 zdarzeń, kolizje drogowe, wypadki  - w tym spowodowane przez powalone drzewa - 5 zdarzeń, pożary w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - 2 zdarzenia. Powstały także  charakterystyczne, nietypowe  zdarzenia związane z panującymi warunkami atmosferycznymi: przewrócony garaż konstrukcji blaszanej na drogę w miejscowości Kębłowo,  łapanie wystraszonych koni ze stadniny w Bolszewie, drzewo przewrócone na szkołę w Górze.  
Jeszcze w dniu następnym 09.02.2011 w czasie służby odnotowano 25 zdarzeń, w tym 14 zdarzeń dotyczących usuwania skutków zalań i podtopień obiektów i 6 zdarzeń związanych z usuwaniem skutków huraganowego wiatru.    


07-02-2011
W dn. 5.02.2011 stwierdzono rekordową ilość zdarzeń  na terenie powiatu w ciągu jednej doby tj. w dniu 5.02.2011 było ich aż 125 ! W dotychczasowej historii zawodowej i Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie nie odnotowano takiej ilości zdarzeń.  Natomiast w dniu 6.02.2011 zdarzeń  odnotowano zdecydowanie mniej, bo 30. Wpływ na powstanie takiej ilości  zdarzeń, a szczególnie miejscowych zagrożeń czyli lokalnych podtopień i zalań budynków, posesji, lokali i dróg publicznych miały niekorzystne warunki atmosferyczne panujące na terenie powiatu w tych dniach, szczególnie intensywne opady atmosferyczne deszczu, panująca wysoka temperatura powietrza powodująca szybkie roztapianie się nagromadzonego śniegu oraz silny wiatr powodujący przewracanie się drzew na drogi. Kumulacja tych niekorzystnych czynników atmosferycznych spowodowała nagromadzenie się wód roztopowych i wód opadowych, natomiast  nasiąknięta wodą ziemia nie była w stanie przyjąć dodatkowej ilości wody.    W wyniku tego  w dn. 5.02.2011 powstały aż 104 zdarzenia dotyczące zagrożeń powodowanych przez zalania i podtopienia, 15 zdarzeń związanych z usuwaniem powalonych drzew na drogi publiczne, 3 zdarzenia związane  z zerwaniem napowietrznych linii energetycznych, 2 pożary sadzy w kominie w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i 1 zdarzenie - naderwane opierzenie na budynku. Najwięcej zdarzeń w zakresie podtopień i powalonych drzew wystąpiło na terenie gm. Wejherowo - 38, następnie: m. Wejherowo - 13, m. Rumia - 11, gm. Luzino - 10, gm. Linia - 11, gm. Choczewo - 9, gm. Szemud - 7, gm. Łęczyce - 6, gm. Gniewino - 8, m. Reda - 5.   W usuwaniu skutków łącznie 125 zdarzeń w tym dniu brało udział ok. 165 samochodów pożarniczych i 1000 strażaków, zarówno z tut. komendy oraz ochotniczych straży pożarnych. Natomiast w usuwaniu skutków  powstałych 30 zdarzeń ( w tym 28 podtopień i zalań budynków, terenów i obiektów) w dniu 6.02.2011 brały udział ok. 44 samochody pożarnicze i 260 strażaków także z tut. komendy i OSP.  W dniu  7.02.2011 pomimo panujących zdecydowanie lepszych warunków atmosferycznych odnotowano 42 zdarzenia tj. podtopienia i zalania budynków oraz posesji, w których likwidacji brało udział ok. 60 samochodów pożarniczych i 350 strażaków  (z tut. komendy oraz ochotniczych straży pożarnych). Ciężkie to były dni dla strażaków  - ale zarazem sprawdzian mobilności i dyspozycyjności sił i środków tut. komendy oraz jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, a także jednostek OSP spoza systemu - w naszej ocenie sprawdzian zdany celująco.   

31-12-2010
Drodzy Koleżanki i Koledzy Strażacy ! Szanowni Mieszkańcy Powiatu Wejherowskiego !
Nadchodzi Nowy Rok 2011. Ten świąteczny dzień tradycyjnie niektórzy ze strażaków spędzą na służbie, chroniąc życie, zdrowie i mienie naszych obywateli. Odchodzący rok okazał się dla nas, strażaków i pracowników cywilnych komendy szczęśliwy. Nikogo nie dotknęło nieszczęście wypadku w służbie, a cała załoga bezpiecznie wracała po akcjach ratowniczych do jednostki. Życzę funkcjonariuszom by okres Nowego Roku był spokojny, by można go spędzić wśród kolegów na służbie. Życzę wielu radosnych doznań i wszystkiego co najlepsze w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku.
 Również mieszkańcy naszego powiatu będą świętować Nowy Rok. W Nowym 2011 roku życzę również Państwu dobrego startu, zdrowia i szczęścia w każdym dniu Nowego Roku.    

             Komendant Powiatowy
             Państwowej Straży Pożarnej
                          w Wejherowie
                  st.kpt. Andrzej Papke


27-12-2010
Zbliża się okres Nowego Roku i karnawału, gdy w trakcie masowych lub indywidualnych zabaw, imprez lub pokazów "ogni sztucznych" dochodzi często do stworzenia zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi oraz mienia. Nieumiejętne obchodzenie się z fajerwerkami może doprowadzić do wybuchu lub pożaru. Dlatego ważne jest zachowanie zasad bezpieczeństwa zarówno w trakcie produkcji, magazynowania i sprzedaży oraz używania materiałów pirotechnicznych. Należy pamiętać, że zostały one zaliczone do materiałów niebezpiecznych pożarowo. W związku z tym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 9.07.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych ( Dz. U. Nr 163 poz. 1577)  - "fajerwerki" należy przechowywać i sprzedawać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przechowywanie i sprzedaż materiałów pirotechnicznych w ilościach do 1000 kg może odbywać się pod warunkiem spełnienia następujących wymagań: pomieszczenia powinny być wydzielone pożarowo, dopuszczalna ilość przechowywanych materiałów w obiekcie nie może przekraczać: w magazynie - 1000 kg, w magazynie podręcznym sklepu - 300 kg, w pomieszczeniach sprzedaży detalicznej - 100 kg. Wyroby powinny być przechowywane w opakowaniach fabrycznych, zaopatrzonych w instrukcję użytkowania. Zabrania się stosowania otwartego ognia i demonstrowania  działania wyrobów w pomieszczeniach oraz stosowania w nich ogrzewania elektrycznego. Instalacje elektryczne powinny spełniać wymagania jak dla pomieszczeń zagrożonych pożarem, powłoki ścian, sufitów i podłóg powinny być co najmniej trudno zapalne, a pomieszczenia posiadać wentylację grawitacyjną.     Używając wyrobów pirotechnicznych  należy pamiętać, że wojewodowie lub władze samorządowe mogą wprowadzić zakaz lub ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych, a możliwość organizowania pokazów uzależniają od ich uzgodnienia z komendami PSP.            

17-12-2010
 Informuje się, że  zgodnie z Zarządzeniem nr 38/2010 Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie z dn. 14.12.2010, na podstawie art. 13 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dn. 24.08.1991 o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U.  z 2009r Nr 12 poz. 68 z póżn. zm.) art. 130 paragraf 2 Kodeksu Pracy oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29.12.2005r w sprawie pełnienia służby przez strażaków PSP (Dz. U. z 2005r Nr 266 poz. 2247)  - dzień 24 grudnia 2010 jest dniem wolnym od pracy dla strażaków w codziennym rozkładzie czasu służby i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2010r, obniżające wymiar czasu służby/pracy o 8 godzin. 

                        Komendant Powiatowy
                  Państwowej Straży Pożarnej
                           w Wejherowie       
                      st.kpt. Andrzej Papke  

17-12-2010

Ostrzeżenie dla właścicieli i zarządców obiektów budowlanych !

Gromadzący się na dachach nadmiar śniegu jest groźnym obciążeniem dla konstrukcji nośnej dachu i może stanowić bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa lub być powodem tragedii, szczególnie, gdy znajduje się się na dachach o dużej płaskiej powierzchni np. w centrach handlowych i halach produkcyjnych.  Zagrożenie także stanowią sople i lód nagromadzone na fasadach budynków. Upadek lodowego sopla z dużej wysokości może skończyć się tragicznie dla osoby przebywającej poniżej np. na ulicy lub chodniku. W związku z tym Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał w dn. 29.11.2010 komunikat skierowany do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych , w którym przypomina, że w razie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych mogących spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt. 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r Nr 156 poz. 1118 z póżn. zm.).

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku. Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP. Przypomina się, że niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie zapewnienie jego bezpieczeństwa użytkowania zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 1 roku.


06-12-2010
Cykl szkoleń strażaków - ochotników w roku 2010 zakończony ! W dn. 04.12.2010 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie został przeprowadzony przez funkcjonariuszy tut. komendy egzamin praktyczny kończący drugie w tym roku szkolenie podstawowe jednoetapowe  strażaków OSP. Nowością w tym szkoleniu był dokonany podział grupy  39 strażaków ochotników na dwie mniejsze liczące 22 i 17 strażaków, dla których szkolenie praktyczne ze względu na podniesienie jego efektywności prowadzono odrębnie i w różnych terminach. Zgodnie z rozkazem nr 26/2010 Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP egzamin przeprowadziła powołana komisja w składzie: st.kpt. Stanisław Baranowski, st.asp. Zenon Frankowski, asp. Mirosław Kuraś, mł.kpt. Marek Kąkol, asp.sztab. Piotr Kliński i asp. Zbigniew Dorawa. Do egzaminu  przystąpiło 15 strażaków - ochotników, którzy w panujących zimowych warunkach potwierdzili nabycie umiejętności praktycznych umożliwiających ich dopuszczenie do udziału w akcjach ratowniczych. Nie stwierdzono wystąpienie ocen celujących i bardzo dobrych, natomiast oceny dobre otrzymali: dh Magda Miler z OSP w Luzinie i dh Łukasz Patelczyk z OSP w Górze.  Gratulujemy młodym adeptom sztuki pożarniczej nabytych umiejętności i życzymy wytrwałości w społecznym działaniu  na rzecz bezpieczeństwa lokalnych społeczności.   
więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć  

Aktualności: 1...39404142434445...59