02-09-2010
W dn. 02.09.2010 w siedzibie tut. komendy odbyła się następna uroczystość ślubowania przez funkcjonariusza rozpoczynającego służbę przygotowawczą w Państwowej Straży Pożarnej. W obecności bryg. Piotra Ściebury - zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie, mł.bryg. Jacka Nowaka - dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie i kpt. Waldemara Lewandowskiego - kierownika sekcji organizacyjno - kadrowej  - str. Adam Fleming uroczyście powtórzył rotę ślubowania i złożył podpis pod tym aktem. Naszemu młodemu koledze życzymy dużo cierpliwości i wytrwałości w trudnej pożarniczej służbie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszego powiatu.

01-09-2010
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie informuje, że Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Wejherowie zamierza zorganizować w dniu 09.10.2010      
II Pomorskie Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Ochotniczych Jednostek Ratowniczych KSRG "MedTura 2010".  
Chętne jednostki do wzięcia udziału w organizowanych zawodach prosimy o kontakt z:

Zarząd Rejonowy PCK w Wejherowie
Adres: ul. Hallera 1
84- 200 Wejherowo
Telefon kontaktowy: 0-58 672- 12- 16
E-mail: pck.wejherowo@gmail.com
zr.wejherowo@pck.org.pl


23-08-2010
W dniu 22 sierpnia br. nastąpiło gwałtowne załamanie pogody na terenie województwa pomorskiego. Bardzo silne wiatry połączone z intensywnymi opadami atmosferycznymi deszczu i gradu  spowodowały wystąpienie bardzo dużej ilości zdarzeń i wynikających  stąd zagrożeń dla ludzi i mienia. Również teren powiatu wejherowskiego został dotknięty tymi zdarzeniami, a były to najczęściej skutki obfitych opadów gradu i deszczu, powalone drzewa na jezdnie, budynki i inne obiekty, naderwane elementy budynków, zalania i podtopienia budynków, posesji i pomieszczeń. Niezależnie wystąpiły  inne "tradycyjne " zagrożenia jak  wypadki i kolizje drogowe.  W tym  dniu na terenie powiatu odnotowano ogółem 42 zdarzeń, przy czym skutki nawałnicy usuwane były również dnia dzisiejszego do godzin południowych.
W działaniach ratowniczych ogółem na terenie powiatu wzięło udział 19 samochodów pożarniczych i 80 strażaków, zarówno z tut. komendy jak i z ochotniczych straży pożarnych.   

23-08-2010
W dn. 23.08.2010 w siedzibie tut. komendy odbyło się uroczyste ślubowanie strażaków Państwowej Straży Pożarnej, którzy rozpoczynają zawodową służbę jako strażacy  w służbie przygotowawczej. Uroczyste ślubowanie o treści: "Ja Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania - ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej"  - złożyli: str. Łukasz Ryta, str. Mariusz Szypelt, str. Edmund Koszałka i str. Adam Dettlaff, a przyjął je st.kpt. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie.   Młodym adeptom zawodowej pożarniczej służby życzymy dużo cierpliwości, siły i wytrwałości w służbie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu wejherowskiego. 

17-08-2010
W dniach 14 i 15 sierpnia br. nastąpiło gwałtowne załamanie pogody na terenie całego kraju. Bardzo silne wiatry połączone z intensywnymi opadami atmosferycznymi  spowodowały wystąpienie bardzo dużej ilości zdarzeń i wynikających  stąd zagrożeń dla ludzi i mienia. Również teren powiatu wejherowskiego został dotknięty tymi zdarzeniami, a były to najczęściej powalone drzewa na jezdnie, budynki i inne obiekty, naderwane elementy budynków, zalania i podtopienia budynków, posesji i pomieszczeń. Niezależnie wystąpiły  inne "tradycyjne " zagrożenia jak pożary obiektów, wypadki i kolizje drogowe, usuwanie substancji ropopochodnych z dróg publicznych.  W tych dwóch dniach na terenie powiatu stwierdzono ogółem 41 zdarzeń, w tym 5 pożarów, 2wypadki drogowe, 16 podtopień budynków i posesji, 30 powalonych na drogi, budynki,pojazdy lub posesje drzew i konarów.
W działaniach ratowniczych ogółem na terenie powiatu wzięło udział 69 samochodów pożarniczych i 278 strażaków, zarówno z tut. komendy jak i z ochotniczych straży pożarnych.   

10-08-2010
     W dniu 06.08.2010r o godz. 17.39 w miejscowości Przetoczyno gm. Szemud miał miejsce wypadek drogowy, w którym uczestniczył autobus oraz samochód ciężarowy. Po przybyciu na miejsce zdarzenia jednostek straży pożarnej zastano autobus, który uderzył w drzewo. W autobusie podróżowały 43 osoby, w tym 38 dzieci, 3 opiekunki i 2 kierowców. Działania przybyłych jednostek straży pożarnych polegały na zabezpieczeniu miejsac zdarzenia, segregacji osób poszkodowanych oraz udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym.W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało 18 dzieci, 1 opiekunka oraz drugi kierowca, który w chwili wypadku nie kierował pojazdem i zajmował miejsce na fotelu pilota wycieczki. Poszkodowani w wypadku przewiezieni zostali do szpitali w Wejherowie, Gdyni i Gdańsku. Po przyjeździe  pomocy  drogowej usunięto autobus z jezdni, zneutralizowano wyciek oleju silnikowego i napędowego, oraz ścięto drzewo, które w wyniku uderzenia autobusu zostało uszkodzone. W akcji ratowniczej trwającej 6 godzin 28 minut uczestniczyło: 7  strażaków PSP - 4 samochody, 18 strażaków OSP - 3 samochody, 6 karetek pogotowia - 18 osób, 5 samochodów policji - 8 osób, oraz 3 samochody innych służb - 5 osób.

13-07-2010

 W związku z inauguracją akcji Wojewody Pomorskiego dotyczącej zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie letnim  zamieszczamy do pobrania jako załącznik "Informator - zapobieganie wypadkom" zawierający m.in. podstawowe informacje w zakresie zapobiegania przypadkowym zatruciom dzieci, zapobieganie urazom dzieci w domu i na wypoczynku, zachowanie bezpiecznego otoczenia wokół domu, bezpieczne drogi do szkoły i poruszanie się po ulicach, bezpieczne szkoły (obozu letniego i kolonii ), a także postępowanie po wypadku wraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Zasady te obowiązują zarówno w zakresie bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku jak i  w miejscu zamieszkania. Jednocześnie informujemy organizatorów letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu wejherowskiego, że tut. komenda jest otwarta na wspólne inicjatywy z podmiotami organizującymi letni wypoczynek dzieci w zakresie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży. Zapraszamy także do odwiedzenia tut. Komendy, a szczególnie Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie ul. Tartaczna i JRG nr 2 w Rumi przy  Placu Kaszubskim. Ewentualne odwiedziny prosimy wcześniej uzgodnić z tut. Komendą nr tel. 0586776131 lub 32.          
06-07-2010
W dn. 06.07.2010 w siedzibie tut. komendy odbyła się uroczystość pożegnania przechodzącego w stan spoczynku asp. Jerzego Sawoniuk - dyżurnego operacyjnego powiatu. Nasz kolega rozpoczął służbę w tut. komendzie w 1989r, najpierw jako pomocnik przodownika roty w podziale bojowym, następnie przeszedł do wykonywania zadań w Powiatowym Stanowisku Kierowania, gdzie pełnił służbę do chwili obecnej. W trakcie służby ukończył szkolę podoficerską PSP, a następnie zaoczne studium aspiranckie w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu.  Zawsze wyróżniał się sumiennością i precyzją w wykonywaniu obowiązków służbowych oraz dużą dbałością w zakresie sporządzanej dokumentacji. Życzymy kol. asp. Jerzemu Sawoniuk na zasłużonym odpoczynku dużo spokoju i jak najmniej stresów oraz zdrowia.  
W ramach tej uroczystości odbyła się także  następna ale w mniejszym wymiarze - mianowicie złożenie gratulacji dla mł.asp. Sławomira Kowalskiego - dyżurnego stanowiska kierowania w Centrum Powiadamiania Ratunkowego tut. komendy, który ukończył zaoczne studium aspiranckie i otrzymał pierwszy stopień służbowy młodszego aspiranta w korpusie aspirantów Państwowej Straży Pożarnej. Naszemu młodszemu koledze życzymy wielu sukcesów w służbie i pomyślności w życiu osobistym. 
      

02-07-2010
W dniu 01.07.2010 r. w Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyło się spotkanie władz powiatu wejherowskiego z strażakami tutejszej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej uczestniczącymi w działaniach powodziowych.Starosta Wejherowski Józef Reszke podziękował strażakom za trud i wysiłek włożony w pomoc ludności na południu polski. Przy wspólnym poczęstunku i kawie wymieniono się refleksjami dotyczącymi działań naszych strażaków w walce z powodzią. Poniżej podajemy wykaz funkcjonariuszy tut. komendy, którzy brali udział w działaniach przeciwpowodziowych w okolicach miejscowości: Płock, Sandomierz, Lipsko, Pawłowice i na terenach gmin położonych nad rzeką Wisłą w woj. pomorskim:  
1/ st.asp. Jarosław Dargacz
2/ asp. Stanisław Brzozowski
3/ asp. Zbigniew Dorawa
4/ asp. Piotr Ryta
5/ st.ogn. Piotr Krzesiak
6/ st.ogn. Zenon Kreft
7/ st.ogn. Adam Stromski
8/ ogn. Roman Drywa
9/ mł.ogn. Piotr Jędruch
10/ st.sekc. Zbigniew Klejno
11/ st.sekc. Daniel Ruszewski
12/ st.sekc. Karol Wojciechowski
13/ st.sekc. Rafał Maszota
14/ st.sekc. Piotr Rank
15/ sekc. Filip Bulczak
16/ sekc. Piotr Labudda
17/ sekc. Łukasz Szymański
18/ st.str. Dariusz Lesner
19/ st.str. Marcin Szypelt
20/ str. Marcin Zielke
21/ str. Karol Rumpca.

01-07-2010
W dniu 4 lipca 2010r. WOŚP organizuje ogólnopolską zbiórkę pod hasłem "STOP POWODZIOM", z której dochód ma być przeznaczony na zakup sprzętu do likwidowania skutków powodzi dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. W związku z tym informujemy, że w tym dniu w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej 1 w Wejherowie ul. Tartaczna 5 i Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej 2 w Rumi ul. Pac Kaszubki 1 o godzinie 10:00, 14:00 i 17:30 przeprowadzone zostaną pokazy zawierające prezentację sprzętu strażackiego i zapoznanie z różnymi formami działalności strażaków. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w pokazach.
Informacje pod adresem:
 www.wosp.org.pl/stoppowodziom/akcja_stop_powodziom

Aktualności: 1...41424344454647...59