28-06-2010
W dn. 26.06.2010 zgodnie z rozkazem  nr 6/2010 Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie została przeprowadzona inspekcja gotowości operacyjnej, szkolenie pożarnicze i ćwiczenia dla  jednostek OSP w Choczewie. W ćwiczeniach udział wzięły: samochody lekkie ratowniczo - rozpoznawcze z obsadą SLRr Nissan Pickup z JRG nr 1 w Wejherowie i JRG nr 2 w Rumi,  i samochody z obsadami z jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego ; GBA 2,5/16 OSP Gniewino, GBA 2,5/16 OSP Nadole, GBA 2,5/16 i SLRt OSP Choczewo, i jednostki OSP spoza systemu: GBA 1,6/16 OSP Kostkowo, GBA 2,5/16 OSP Słajszewo, GLM OSP Kopalino i GLM OSP Sasino. Celem ćwiczeń było: praktyczna kontrola alarmowania sił i środków, sprawdzenie czasu alarmowego dojazdu, sprawdzenie umiejętności rozwinięcia sprzętu, doskonalenie umiejętności dowódców, współpraca z podmiotami KSRG i spoza systemu, doskonalenie obsługi sprzętu, sprawdzenie łączności radiowej, sprawdzenie stosowania przepisów BHP, przeprowadzenie szkolenia teoretycznego i praktycznego. Ćwiczenia rozpoczęły się złożeniem meldunku przez kierującego szkoleniem asp.sztab. Krzysztofa Rathenow  do bryg. Piotra Ściebura - Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie o gotowości do rozpoczęcia zajęć. Na poszczególnych stanowiskach szkoleniowych zajęcia prowadzili: st.kpt. Jarosław Szreder, asp.sztab. Krzysztof Rathenow, mł.kpt. Marek Kąkol, asp. Zbigniew Dorawa, st.kpt. Tomasz Kołakowski, asp. Stanisław Brzozowski, za zabezpieczenie logistyczne odpowiadał st.asp. Roman Wojtasiński i st.asp. Zenon Frankowski.    

21-06-2010
W dn. 19.06.2010 na stadionie LKS "Orzeł" w Choczewie zostały przeprowadzone  odbywane w cyklu dwuletnim Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Organizatorem zawodów jest tut. komenda, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wejherowie przy udziale Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Choczewie. Klasyfikacja poszczególnych miejsc przedstawia się następująco: MDP dziewczęta
1/ OSP Gościcino, 2/ OSP Łęczyce, 3/ OSP Orle, 4/ OSP Luzino, 5/ OSP Bożepole, 6/ OSP Strzepcz, 7/ OSP Rumia, 8/ OSP Zbychowo, 9/ OSP Kostkowo, 10/ OSP Kaczkowo.
MDP chłopcy: 1/ OSP Orle, 2/ OSP Linia, 3/ OSP Rumia, 4/ OSP Gościcino, 5/ OSP Bolszewo I, 6/ OSP Gniewowo, 7/ OSP Lewino, 8/ OSP Luzino, 9/ OSP Opalino, 10/ OSP Bożepole, 11/ OSP Bolszewo II, 12/ OSP Łęczyce, 13/ OSP Kostkowo, 14/ OSP Nadole, 15/ OSP Strzepcz. Zawody przebiegły w dobrej sportowej atmosferze, a rywalizacja była bardzo zawzięta, poszczególne wyniki różniły się od siebie zaledwie 1 punktem!  Gratulujemy zwycięzcom w poszczególnych kategoriach i życzymy dalszych sukcesów w zawodach na szczeblu wojewódzkim i krajowym.       

15-06-2010
W godzinach nocnych w dniu dzisiejszym powrócił do miejsca stacjonowania tj. do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej  na ulicy Tartacznej w Wejherowie pojazd GBA 2/24 Renault wraz z 6 osobową obsadą strażaków zadysponowany w dniu 04.06.2010 do działań przeciwpowodziowych.

14-06-2010
Zgodnie z wydaną dyspozycją nr.46/2010 Oficera Operacyjnego WSKR-u w dniu 13.06.2010r. nastąpiła podmiana pododdziału przeciwpowodziowego zaangażowanego w działa w Płocku i Sandomierzu. Dyżurny operacyjny  w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w tut. komendzie zadysponował  pojazd SLRr Nissan z następująca obsadą osobową: mł.kpt Marek Kąkol, st.ogn Ireneusz Kosiróg, st.ogn Krzysztof Chmura, st.str Mariusz Brzeski, st.str Patryk Matusiak, str Rafał Breza. Punkt koncentracji: KW PSP Gdańsk w dniu 13.06.2010r. o godzinie 7:30. Aktualne miejsce prowadzenia działań przeciwpowodziowych to okolice miasta Płock. Natomiast w dniu 13.06.2010r. w godzinach wieczornych do tut. Komendy powróciła  obsada 6  funkcjonariuszy  zadysponowanych  w dn. 04.06.2010 do działań przeciwpowodziowych w okolicach Sandomierza.

14-06-2010

W dniach 11 - 12.06.2010 w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie zostało przeprowadzone drugie w tym roku szkolenie dla strażaków ratowników OSP z zakresu kierowania ruchem drogowym w trakcie działań ratowniczo - gaśniczych. Szkolenie przeprowadził Ośrodek Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku przy pomocy funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. W szkoleniu udział wzięło 31 strażaków z jednostek OSP głównie spoza  Krajowego Systemu Ratowniczo -Gaśniczego z gminy Luzino, Gniewino, Łęczyce, Szemud i Linia.  

09-06-2010
W dn. 19.06.2010 o godz. 10.00 na stadionie Ludowego Klubu Sportowego "Orzeł" w Choczewie zostaną zorganizowane Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze  Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zawody te odbywają się w cyklu dwuletnim na przemian z Powiatowymi Zawodami Sportowo - Pożarniczymi jednostek OSP (mężczyźni i kobiety), które zostaną przeprowadzone w roku 2011. Organizatorem zawodów MDP jest tut. komenda, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wejherowie i Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Choczewie. W zawodach wezmą udział Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewcząt i chłopców w wieku 12 - 15 lat z jednostek OSP z terenu powiatu,a przeprowadzone  one zostaną w oparciu o regulamin Zawodów Sportowo - Pożarniczych z 2006r. Tradycyjnie w skład  rywalizacji wchodzą dwie konkurencje pożarnicze: sztafeta 7x50 m z przeszkodami i ćwiczenie bojowe na mokro. Aktualnie wstępnie do startu zgłoszono 36 drużyn reprezentujących jednostki OSP z terenu gmin naszego  powiatu.    Zapraszamy chętnych  kibiców do dopingowania startujących drużyn.  

07-06-2010
W związku z nadejściem drugiej fali powodziowej na południu Polski  Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku  wydało w dn. 04.06.2010 dyspozycję zadysponowania średniego samochodu pożarniczego GBA 2/24 Renault  z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie z obsadą 6 funkcjonariuszy do działań przeciwpowodziowych. Dyżurny operacyjny  w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w tut. komendzie zadysponował wskazany pojazd  z następująca obsadą osobową: asp. Piotr Ryta, mł.ogn. Piotr Jędruch, st.str. Marcin Szypelt, st.sekc. Rafał Maszota, sekc. Łukasz Szymański , str. Karol Rumpca. Czas i miejsce koncentracji: niezwłocznie, Ośrodek Szkolenia PSP w Pionkach pow. radomski. Aktualne miejsce prowadzenia działań przeciwpowodziowych: okolice Sandomierza, miejscowości Lipsko - Pawłowice.  Od chwili powstania zagrożenia powodziowego jest to już trzecia tura zadysponowanych na południe kraju sił i środków  tut. komendy.  

02-06-2010
W dn. 02.06.2010 z działań przeciwpowodziowych powrócili do tut. komendy strażacy  zadysponowani w dn. 24.05.2010 do zabezpieczenia wałów nad rzeką Wisłą na terenach gmin woj. pomorskiego. Tym samym zakończył się do chwili obecnej okres, gdy siły i środki tut. komendy zostały zadysponowane do udziału w akcjach przeciwpowodziowych, począwszy od dn. 18.05.2010 na tereny okolic Sandomierza. Niemniej w dn. 01.06.2010 do tut. komendy wpłynęło polecenie z Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku, iż w związku z przewidywanymi w najbliższych dniach ciągłymi opadami deszczu z lokalnymi burzami, szczególnie na terenie południowej Polski należy dokonać przeglądu sprzętu i odtworzyć wykorzystywany potencjał sprzętowy w celu przygotowania się do przyjęcia kolejnej fali powodziowej.    

31-05-2010
W dniach 28 - 29.05.2010 w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie zostało przeprowadzone pierwsze w tym roku szkolenie dla strażaków ratowników OSP z zakresu kierowania ruchem drogowym w trakcie działań ratowniczo - gaśniczych. Szkolenie przeprowadził Ośrodek Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku przy pomocy funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. W szkoleniu udział wzięło 28 strażaków z jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo -Gaśniczego oraz spoza systemu z gminy Wejherowo i Choczewo. W dn. 11 - 12.06.2010 tut. komenda zaplanowała przeprowadzenie następnego szkolenia strażaków OSP z tego zakresu, w którym udział wezmą strażacy OSP z terenów pozostałych gmin powiatu wejherowskiego. 

26-05-2010

 W związku z trwającą powodzią oraz zbliżającym się sezonem letniego wypoczynku podajemy  zasady bezpieczeństwa nad wodą i w wodzie:

 NIE WCHODZIĆ DO WODY W MIEJSCACH GDZIE JEST WIDOCZNY ZAKAZ KĄPIELI ORAZ MIEJSCACH NIESTRZEŻONYCH - STWARZA TO SYTUACJĘ PODWYŻSZONEGO RYZYKA UTRATY ŻYCIA LUB ZDROWIA.

1/. Nagłe wpadniecie do wody jest bardzo niebezpieczne - człowiek pod wpływem nagłego bodźca termicznego - zimna,  wykonuje odruchowy , głęboki wdech - można sprawdzić na sobie  wchodząc pod zimny prysznic - jeżeli ten wdech wykona po zanurzeniu,  pod wodą  - może utonąć !!!!!!

2/. Jeżeli jednak zdarzy się nagłe wpadnięcie do wody - należy starać się zatkać ręką usta i nos - aby "przełamać" odruch i uchronić się od wciągnięcia wody do dróg oddechowych,

3/. Praktycznie każda osoba może utrzymać się na powierzchni wody nie wykonując ruchów pływackich - należy, będąc w wodzie - po nagłym wpadnięciu lub w przypadku konieczności odpoczynku położyć się na grzbiecie, maksymalnie wygiąć ciało do tyłu  ( jakby wykonując "mostek"), ręce skierować w kierunku kostek i stóp - w takiej pozycji otwory oddechowe ( usta i nos)  pozostają nad powierzchnią wody, a nogi jakby "sięgają" w stronę dna. Należy wykonywać, w miarę możności, szybkie wdechy, utrzymywać powietrze w płucach maksymalnie długo, aż do szybkiego wydechu i wdechu. Taka pozycja pozwala na odpoczynek, uspokojenie i wytrzymanie ew. bolesnego kurczu mięśni bez panicznych ruchów, które są śmiertelnie niebezpieczne,

Najlepiej zwrócić się przodem do fali (nogami do fali) - czując unoszenie i napływ fali nie wykonuje wdechu lub go przerywa - po chwili zorientuje się w rytmie fal i dostosuje rytm oddechowy.... Ta pozycja daje szansę, a nie gwarancję...

4/.Osoba tonąca ma odchyloną do tyłu głowę, otwarte oczy, otwarte usta, a rękami wykonuje ruchy w płaszczyźnie pionowej, "ptasie", okresowo może znikać i pojawiać się na powierzchni wody - NIE WOŁA POMOCY !!!! ( jest we władaniu odruchów mających na celu wykonanie wdechu). Dorosły w ten sposób walczy przez ok. 60 sekund, dziecko - ok. 20 - 30 sekund !!!!! Czasem dzieci sprawiają wrażenie jakby się beztrosko bawiły - nie krzyczą, to usypia czujność !! STAŁA obserwacja wszystkich kąpiących się to absolutna konieczność dla opiekunów i ratowników,

5/. Po wpadnięciu do wody w kamizelce asekuracyjnej należy, zwłaszcza w zimnej wodzie, przybrać pozycję "embrionalną":  kolana podciągnięte do klatki piersiowej, a dłonie osłaniające gardło - dla zmniejszenia powierzchni utraty ciepła,

6/.W przypadku kilku osób w kamizelkach należy się zgrupować w ścisły krąg dla zmniejszenie przepływu wody i utraty ciepła - woda stojąca przewodzi ciepło (wychładza) 25 razy szybciej, niż powietrze, woda bieżąca - do 250 razy !!!!!

 7/. W przypadku dostępnego dla rozbitków obiektu pływającego ( deska, skrzynka  itp) należy jak największą powierzchnią ciała wydostać się ponad powierzchnię wody - to zmniejsza ryzyko wychłodzenia (czasami  mimo subiektywnego odczucia, że w wodzie jest cieplej),

 8/. W przypadku wpadnięcia do wody o silnym prądzie, np. w czasie powodzi lub rzeki, nie należy "łapać się" elementów konstrukcyjnych, gałęzi, korzeni itp, o ile nie ma możliwości natychmiastowego wyjścia z wody. Oczekiwanie na pomoc w szybkim nurcie grozi śmiertelnym wychłodzeniem!!! Należy dać się znosić z prądem do momentu wypłycenia wody lub wyrzucenia na brzeg. 20 cm nurt może przewrócić dorosłego człowieka, rwący strumień powodziowy o głębokości powyżej kolan może stanowić śmiertelne zagrożenie! Nie należy przechodzić bez potrzeby przez zalaną ulicę, w razie konieczności rozważyć pozycję "na czworaka",

9/. W wodzie o temp. poniżej 22 st C, a więc prawie zawsze w Polsce, postępuje wychłodzenie poszkodowanego. Należy pamiętać, że w czasie ratowania poszkodowanego nie wolno oczekiwać ani domagać się od niego współpracy - wychłodzenie może zmniejszyć lub znieść zdolność do działań celowych, co powoduje np. puszczenie liny, drąga, bosaka, zaburzenia oddychania i orientacji,

10/. Po wpadnięciu do wody nie należy próbować zdejmowania ubrania. Większość tkanin po całkowitym namoknięciu ma pływalność zerową ( unosi się tuż  pod powierzchnia wody), a zawsze stanowi izolację termiczną. Nowoczesne tkaniny mogą tworzyć pęcherze powietrzne zwiększające pływalność i izolacje termiczną. Kalosze często, mając w nosach powietrze, zwiększają pływalność poszkodowanego,

11/. Każdy poszkodowany nieprzytomny lub po urazie głowy/kręgosłupa powinien być wydobywany z wody W POZYCJI POZIOMEJ ze stabilizacją kręgosłupa szyjnego, 

12/. Każdy poszkodowany zagrożony wychłodzeniem powinien być wydobywany z wody W POZYCJI POZIOMEJ,

13/ Po wydobyciu z wody osoby wychłodzonej zdejmujemy mokrą odzież, osuszamy ciało unikając tarcia i okrywamy kocem lub/i folią termoizolacyjną - ruchy poszkodowanego ograniczamy do minimum.


Aktualności: 1...42434445464748...59