30-10-2009
   W dn. 30.10.2009 w tut. komendzie odbyła się następna  w tym roku uroczystość pożegnania przechodzącego w stan spoczynku funkcjonariusza - st.ogn. Wiesława Proń. Nasz kolega rozpoczął służbę w 1988r w podziale bojowym, przechodząc kolejne szczeble zawodowego awansu i nabywając kolejne kwalifikacje zawodowe. Po szkoleniu podstawowym i ukończeniu szkoleń specjalistycznych  nabył także kwalifikacje podoficerskie, by zostać mianowanym na stanowisko starszego operatora sprzętu specjalnego w Jednostce Ratowniczo -Gaśniczej nr 1 w Wejherowie. Po odbyciu łącznie 30 lat służby i pracy przechodzi w stan zasłużonego spoczynku.  Będziemy go pamiętać jako dobrego kolegę, fachowca i specjalistę ratownika, spokojnego, zrównoważonego, z dużym poczuciem humoru, tak potrzebnego w sytuacjach stresowych.     
Życzymy  naszemu Koledze, już emerytowi dużo spokoju, jak najmniej stresów i realizacji planów oraz marzeń na zasłużonej emeryturze.21-10-2009
W dniach 14 i 15 października br. nastąpiło gwałtowne załamanie pogody na terenie całego kraju. Huraganowe wiatry połączone z intensywnymi opadami atmosferycznymi ( deszcz i śnieg ) spowodowały wystąpienie bardzo dużej ilości zdarzeń i wynikających  stąd zagrożeń dla ludzi i mienia. Również teren powiatu wejherowskiego został dotknięty tymi zdarzeniami, a były to najczęściej powalone drzewa na jezdnie, budynki i inne obiekty, naderwane elementy budynków, zalania i podtopienia budynków, posesji i pomieszczeń. Niezależnie wystąpiły  inne "tradycyjne " zagrożenia jak pożary obiektów, usuwanie substancji ropopochodnych z dróg publicznych, uwalnianie osób z kanału samochodowego z udzieleniem pomocy medycznej, uwalnianie lisa uwięzionego w ogrodzeniu. W tych dwóch dniach na terenie powiatu stwierdzono ogółem 90 zdarzeń, w tym 3 pożary, 5 wypadków drogowych ( 5 osób rannych, 1 ofiara śmiertelna), 8 podtopień budynków i posesji, 70 powalonych na drogi, budynki lub posesje drzew i konarów i naderwanych elementów budynków.
W działaniach ratowniczych ogółem wzięło udział 106 samochodów pożarniczych i 588 strażaków, zarówno z tut. komendy jak i z ochotniczych straży pożarnych.     

12-10-2009
W dn. 09.10. - 11.10.2009 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyło się szkolenie medyczne i egzamin dla strażaków tut. Komendy oraz ochotników  - recertyfikacja posiadanych umiejętności w zakresie pierwszej pomocy kwalifikowanej. Organizatorem szkolenia był Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gdańsku przy współudziale tut. Komendy, egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana przez Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, w skład której weszli lekarze i ratownicy medyczni tj. st.kpt. lek.Jarosław Stefaniszyn - Koordynator Ratownictwa Medycznego z KWPSP w Gdańsku, st.str. lek. Paweł Szajda i st.sekc. Sebastian Żywicki.  
Do egzaminu przystąpiło 19 strażaków - ochotników i 11 funkcjonariuszy tut. komendy, a zaliczyło go 14 strażaków  - ochotników i 10 funkcjonariuszy PSP Wejherowo.  

12-10-2009
Zgodnie z Rozkazem nr 6/09 Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie st.kpt. Andrzeja Papke  - w dn. 10.10.2009 przeprowadzono kolejne  szkolenia, inspekcje gotowości operacyjnej i ćwiczenia na obiekcie dla wyznaczonych jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego i spoza systemu.
Celem ćwiczeń m.in. było: praktyczna kontrola możliwości alarmowania sił i środków, sprawdzenie czasu alarmowego dojazdu, sprawdzenie umiejętności rozwinięcia sprzętu, doskonalenie umiejętności dowódców  w dokonywaniu oceny sytuacji oraz wypracowaniu decyzji, współpraca z podmiotami KSRG i spoza systemu, doskonalenie obsługi sprzętu, sprawdzenie łączności radiowej i umiejętności prowadzenia korespondencji radiowej, sprawdzenie umiejętności stosowania zasad BHP, przeprowadzenie szkolenia teoretycznego i praktycznego dla jednostek OSP.
 W ćwiczeniach udział wzięły samochody pożarnicze z JRG nr 2 w Rumi oraz ochotnicze straże pożarne z miejscowości: Reda, Wejherowo, Gniewino, Nadole, Kielno, Bozżpole, Choczewo.
Ćwiczenia przeprowadzono na obiekcie Stacji Paliw "Lotos" w Redzie, szkolenie ochotników w remizie OSP w Redzie.   

24-09-2009
W dn. 19.09.2009 w ramach Międzynarodowych Biegów Jakuba Wejhera w Wejherowie odbyły się XIV Ogólnopolskie Biegi Strażaków. Organizatorem biegów jest tut. komenda przy współudziale Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie, Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie i Starostwa Powiatowego w Wejherowie. Celem imprezy jest integracja środowiska strażaków, uczczenie pamięci założyciela miasta Wejherowa, popularyzacja biegów masowych jako czynnej formy rekreacji fizycznej, osiąganie wysokiego poziomu sprawności fizycznej strażaków. W biegach udział wzięło 30 strażaków, a tym jedna kobieta dh Dorota Staniszewska z OSP Stare Babice.  Po biegu głównym w budynku tut. komendy odbyła się uroczystość wręczania nagród rzeczowych, pucharów i dyplomów przez st.kpt.Andrzeja Papke - Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie, dh Zenona Frankowskiego - Prezesa OSP w Wejherowie i dh Mirosława Gorczyńskiego - Naczelnika OSP w Wejherowie.
Gratulujemy wszystkim strażakom uczestniczącym w biegu wspaniałej kondycji fizycznej i zapraszamy na biegi w roku przyszłym !    
Zapraszamy do przeglądania załączonych wyników biegów strażackich w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Wyniki biegu strażaków

18-09-2009
Pożar w hali produkcyjnej stolarki okiennej w Luzinie

W dniu 17.09.2009 r. około godziny 12:30 powstał pożar w hali produkcyjnej Zakładu Produkcji Stolarki Okiennej Bertrand Spółka Jawna w Luzinie. W krótkim czasie pożar objął  linię produkcyjną wraz z lakiernią i materiałami do produkcji.
Pożar stanowił zagrożenie dla budynku administracyjno-biurowego wchodzącego w skład kompleksu budynków firmy.
Szybki rozwój uniemożliwił podjęcie próby ugaszenia pożaru w zarodku. Pracownicy hali produkcyjnej opuścili w pośpiechu budynek. Pomimo zadymienia pomieszczeń na drugiej kondygnacji budynku administracyjno-biurowego pracownicy usiłowali ewakuować sprzęt biurowy i wyposażenie pomieszczeń.
Wysoka temperatura powstała w wyniku pożaru hali spowodowała zapalenie znajdującej się powyżej drewnianej konstrukcji dachu budynku biurowego skąd wydobywał się dym świadczący o zagrożeniu rozprzestrzenienia się pożaru.
Działania przybyłych na miejsce zastępów straży pożarnej skoncentrowane zostały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ewakuacji pracowników z budynku biurowego i działaniach gaśniczych zmierzających do ugaszenia pożaru hali przy ograniczeniu jej zniszczeń  i obrony budynku biurowego.
W działaniach wykorzystano osiem zastępów gaśniczych i dwa specjalne w tym cysternę o pojemności 18 tys. litrów wody (SCZ 18) i podest ruchomy (SCH 40).
Działania ratowniczo-gaśnicze utrudniało silne zadymienie płonących w hali tworzyw sztucznych i rozcieńczalników oraz bardzo niskie ciśnienie wody w sieci hydrantowej zmuszające do dowożenia wody na miejsce pożaru.

 17-09-2009
W dniu 12 września, na stadionie sportowym MOSiR w Rumi, odbyły się VI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. W zawodach rywalizowało 4 drużyny żeńskie i 13 męskich z terenu naszego powiatu.

Klasyfikacja miejsc od I do III:

Drużyny żeńskie:


OSP Bożepole

OSP Linia
I
(136 pkt)

II
(139 pkt)
OSP Wejherowo
III
(155 pkt)


Drużyny męskie:


OSP Łęczyce

OSP Bolszewo
I
(104 pkt)

II
(107 pkt)
OSP Choczewo
III
(109 pkt)

02-09-2009

Dzień 31 sierpnia 2009 roku był ostatnim dniem służby naszego kolegi st.ogn. Wiesława Lehmann, który odszedł na zaopatrzenie emerytalne.

St.ogn. Wiesław Lehmann swoją przygodę z pożarnictwem rozpoczął w 1985 roku. Przechodząc kolejne stopnie kariery zawodowej uzyskał kwalifikacje podoficerskie i został mianowany na stanowisko starszego ratownika kierowcy. W ocenie przełożonych był strażakiem wzorowo wykonującym obowiązki służbowe. Wielokrotnie uczestniczył w akcjach ratowniczo-gaśniczych o różnym stopniu skomplikowania, podczas których niejednokrotnie udowodnił bardzo dobre przygotowanie zawodowe i znajomość rzemiosła pożarniczego. Posiadaną wiedzę teoretyczną umiejętnie wykorzystywał w życiu codziennym jednostki angażując się w utrzymanie  gotowości operacyjnej sprzętu oraz pojazdów pożarniczych.

Życzymy naszemu koledze dobrego zdrowia, pogody ducha, spokoju w życiu osobistym a także tego, aby wszystkie plany i marzenia odkładane na później spełniły się właśnie teraz.


26-08-2009

Co to jest "112"

           Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie pragnie przybliżyć zasady prawne działania i możliwości korzystania z numeru alarmowego 112 w naszym powiecie. Połączenia wykonywane na numer alarmowy 112 obecnie odbierane są przez Powiatowe Stanowisko Kierowania  Straży Pożarnej (dla telefonii stacjonarnej) oraz w Komendach Powiatowych Policji (dla telefonii mobilnej). Operatorzy 112 dysponują właściwe służby ratownicze na podstawie przekazanych informacji lub jeśli zachodzi taka konieczność mogą przełączyć rozmowę do dyspozytorów poszczególnych służb ratunkowych. W miastach, gdzie już zostały wybudowane lokalne centra powiadamiania ratunkowego połączenia alarmowe z numerem "112" są kierowane tam. Obecnie toczą się prace nad modelem docelowym systemu odbierania połączeń z numeru 112 i innych numerów alarmowych. Ze względu na przyzwyczajanie, komfort obywateli i specyfikę niektórych wezwań zachowane będą numery 997, 998, 999. Obowiązek wdrożenia w Polsce rozwiązań umożliwiających korzystanie z numeru "112" wynika z postanowień artykułu 26 Dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej). Obowiązek ten nakłada również ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym        Ratownictwie Medycznym (art. 25 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że w urzędach wojewódzkich działają centra powiadamiania ratunkowego, których zadaniem jest przyjmowanie zgłoszeń na numer alarmowy 112 i przekierowywanie ich do właściwej jednostki Policji, Państwowej Straży Pożarnej i pogotowia ratunkowego).

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych gdzie podane są szczegółowe informacje dotyczące numeru alarmowego 112

www.ec.europa.eu/112

www.112.gov.pl


26-08-2009
Tragiczny pożar w Bolszewie  
 
  W dniu 25.08.2009 r. o godzinie 05.51  Dyspozytor Centrum Powiadamiania Ratunkowego
w Wejherowie przyjął zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego
w Bolszewie przy ul. Słowackiego 11. Na miejsce zdarzenia zadysponowano 3 zastępy JRG 1 Wejherowo , 3 zastępy z OSP Bolszewo i OSP Orle oraz policję. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się wyposażenie pokoju, po czym KAR otrzymuje informację
od właścicielki budynku, że w pokoju może znajdować się jedna osoba.
KAR podejmuje decyzję
o wprowadzeniu (wzmocnionej roty) z linią szybkiego natarcia do wnętrza mieszkania w celu znalezienia i ewakuowania poszkodowanej osoby oraz poleca wezwanie pogotowia ratunkowego. Po znalezieniu i ewakuacji poszkodowanego lekarz pogotowia stwierdził zgon.

    Spaleniu uległo wyposażenie mieszkania oraz częściowo drewniana konstrukcja dachu.
Akcja gaśnicza trwała 1 godz. i 54 min., w której brało udział  22 ratowników.

("KAR" - Kierownik akcji ratowniczej)

                                                                                                      

                        

                                                                                                                                                                        


Aktualności: 1...45464748495051...59