03-10-2008
W dn. 30.09.2008 w tut. komendzie odbyła się uroczystość pożegnania przechodzącej w stan spoczynku  Pani st.ogn. Ireny Schwann - Głównej księgowej. Pani st.ogn. Irena Schwann pełniła służbę w tut. komendzie przez 27 lat, będąc wzorem uczciwości, solidności i dobrze wykonanej roboty. Za te lata ofiarnej, pełnej poświęcenia i zaangażowania służby Pani st.ogn. Irenie Schwann podziękował w imieniu własnym, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych tut. komendy st.kpt. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie.
Przechodzącej na zasłużony odpoczynek życzymy dużo zdrowia, pogody ducha, jak najmniej stresów i realizacji wymarzonych planów oraz zamierzeń.

03-10-2008
W dn. 27.09.2008 odbyły się następne ćwiczenia dla podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo -Gaśniczego na obszarze powiatu, zorganizowane przez tut. komendę. Ćwiczenia przeprowadzono na obiekcie firmy "Prefabet Reda" w Redzie, a następnie dokonano szkolenia strażaków i przeprowadzono inspekcję gotowości operacyjnej. Celem ćwiczeń było: kontrola możliwości alarmowania sił i środków, sprawdzenie czasu alarmowego dojazdu, sprawdzenie umiejętności rozwinięć sprzętu, doskonalenie umiejętności dowódców w ocenie sytuacji oraz wypracowaniu decyzji, współpraca z podmiotami KSRG, doskonalenie obsługi sprzętu będącego na wyposażeniu  jednostek, zapoznanie ćwiczących z zagrożeniami zakładu, sprawdzenie łączności radiowej i umiejętności prowadzenia korespondencji radiowej, sprawdzenie znajomości przepisów BHP, przeprowadzenie szkolenia  dla jednostek OSP, inspekcja gotowości operacyjnej jednostek OSP. W ćwiczeniach poza wyznaczonymi funkcjonariuszami tut. komendy udział wzięły jednostki włączone do KSRG: OSP Reda, OSP Szemud, OSP Kielno, OSP  Gościcino, OSP Bolszewo, OSP Wejherowo, a także jednostka spoza systemu tj. OSP Zbychowo. Z Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie udział wzięła Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2 w Rumi.
W miesiącu wrześniu br. przeprowadzono także ćwiczenia dla wyznaczonych jednostek OSP w zakresie stosowania aparatów ochrony dróg oddechowych  - ćwiczeń w komorze dymowej wypożyczonej z Ośrodka Szkolenia PSP w Słupsku. Komora dymowa została usytuowana w JRG nr 1 w Wejherowie ul. Tartaczna, gdzie zgodnie z sporządzonym przez tut. komendę harmonogramem przybywały w określonych terminach  wyznaczone jednostki OSP w celu przeprowadzenia ćwiczeń. W ćwiczeniach udział wzięło 18 jednostek OSP i 139 strażaków.         

03-10-2008
W dn. 20.09.2008 odbyły się XI Międzynarodowe Biegi im. Jakuba Wejhera, w ramach których zorganizowano następną edycję XIII Ogólnopolskich Biegów Strażaków. Organizatorem biegów strażackich jest tut. komenda przy udziale Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie i Starostwa Powiatowego w Wejherowie. W biegach strażackich wystartowało 30 zawodników z terenu kraju, reprezentujących zarówno Państwową Straż Pożarną jak i ochotnicze straże pożarne.  
Bieg  odbył się na dystansie 10 km, w trzech kategoriach wiekowych , I kategoria do 29 lat, II kategoria  30 - 39 lat, III kategoria 40 lat i powyżej. W poszczególnych kategoriach klasyfikacja medalowa przedstawia się następująco:
I kategoria wiekowa:
miejsce I - Tomasz Woliński KMPSP Olsztyn, czas 31,34
miejsce II  - Dariusz Szrama KWPSP Poznań, czas 32,07
miejsce III - Wojciech Brzeski KPPSP Wejherowo, czas 38,43
II kategoria wiekowa:
miejsce I - Marcin Owczarski  KPPSP Człuchów, czas 38,16
miejsce II - Andrzej Mazur  KMPSP Gdynia, czas 38,40
miejsce III - Tomasz Rozgoński KMPSP Gdynia, czas 39,18
III kategoria wiekowa:
miejsce I - Jerzy Kulczyk KPPSP Białogard, czas 31,59
miejsce II - Wiesław Siółkowski KMPSP Elbląg, czas 41,13
miejsce III - Aleksander Czynsz KMPSP Gdynia, czas 44,34.
Zawodnicy ci otrzymali puchary oraz nagrody rzeczowe. 

11-07-2008
Okres lata i sezon turystyczny na drogach powiatu wejherowskiego charakteryzuje się zwiększoną ilością wypadków drogowych. Niestety, stale zwiększająca się ilość pojazdów i kierowców, z których część dopiero ukończyła szkolenie w zakresie otrzymania prawa jazdy powoduje większe zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego. Przekłada się to na większą ilość wypadków i kolizji drogowych z udziałem osób rannych lub zgonów, w których likwidacji skutków biorą udział jednostki Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu. Przypominamy, że obowiązkiem uczestnika ruchu drogowego jest udzielenie w miarę posiadanych umiejętności pierwszej pomocy osobom poszkodowanym oraz zaalarmowanie właściwych służb ratowniczych. Warto posiadać w pojeżdzie kompletną apteczkę pierwszej pomocy i sprawny oraz konserwowany podręczny sprzęt gaśniczy, czyli gaśnicę samochodową. W przypadku kolizji często zdarza się, że wskutek uszkodzeń silnika na zewnątrz wydobywają się płyny samochodowe, w tym łatwo zapalne paliwa i oleje. Gdy jeszcze zostaje uszkodzona instalacja elektryczna pojazdu - o pożar nietrudno.
Przypominamy telefony alarmowe do służb ratowniczych:
Straż Pożarna - 998 i 112 z telefonów stacjonarnych
Pogotowie Ratunkowe - 999 i 112 z telefonów stacjonarnych
Policja - 997 i 112 z telefonów komórkowych.

11-07-2008
W dn. 8.07.2009 powstał pożar w Tartaku w Barłominie. W walce z pożarem brało udział 29 strażaków i 7 samochodów pożarniczych z Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej nr 1 w Wejherowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie, Bolszewie, Gościcinie i Milwinie. W wyniku pożaru stwierdzono ok. 20 tyś. zł strat, niemniej udało sie uratować mienie o wartości ok. 200 tyś zł. Powierzchnia pożaru wyniosła ok. 200 m2 , do jego ugaszenia zużyto ok. 80 m3 wody. Utrudnieniem w czasie prowadzenia działań gaśniczych było bardzo duże zadymienie i małe ciśnienie wody w sieci hydrantów zewnętrznych przeciwpożarowych. W związku z tym konieczne stało się dowożenie wody przez samochody gaśnicze z pobliskiej rzeki. Działania ratowniczo - gaśnicze trwały łącznie 4 godziny i 21 minut.

10-07-2008

W dn. 8.07.2008 w Komendzie Powiatowej PSP w Bytowie odbyły się II Wojewódzkie Zawody Sportowo - Pożarnicze Państwowej Straży Pożarnej. Zawody przeprowadzono na dwóch obiektach tj. wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na wspinalni w KPPSP Bytów, a ćwiczenie bojowe i pożarniczy tor przeszkód 100m na stadionie miejskim w Bytowie, a startowało w nich 14 drużyn reprezentujących komendy miejskie i powiatowe PSP z terenu województwa, a także drużyna KWPSP - Ośrodka Szkolenia PSP w Słupsku . Naszą komendę reprezentowała drużyna w składzie: asp. Leszek Zelewski, mł.asp. Mariusz Szturgulewski, st.str. Łuksz Szreder, sekc. Marcin Grabowski, st.str. Piotr Labuda, sekc. Łukasz Kaczmarek, sekc. Marcin Karsznia, str. Marcin Brzeski, st.str. Marek Kamiński.
Drużyna nie startowała w konkurencji wspinania przy użyciu drabiny hakowej, natomiast uzyskała dobre wyniki w pożarniczym torze przeszkód i ćwiczeniu bojowym. Niestety, pomimo wielu starań i zaangażowania zawodników nie dopisało szczęście i ze względu na problemu sprzętowe nie udało się zająć dobrego miejsca. Obecny na zawodach st.kpt. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie stwierdził, że w roku przyszłym zmotywuje zawodników do jeszcze większego wysiłku oraz spowoduje lepsze przygotowanie do startu w następnych zawodach wojewódzkich, które poprzedzone zostaną zawodami strefowymi z udziałem tut. komendy oraz KPPSP w Pucku i KPPSP w Lęborku. Akces uczestniczenia w tych zawodach złożył także Komendant Miejski PSP w Gdyni.
Życzymy powodzenia na zawodach w roku 2009!

10-07-2008
W dn. 4.07.2008 odbyła sie uroczystość otwarcia pawilonu ekspozycyjnego z zabytkową konną drabiną strażacką Firmy "Magirus". Uroczystość zgodnie z ceremoniałem pożarniczym odbyła się na parkingu przy pawilonie i przy budynku Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie ul. 3 Maja 2. Uroczystość prowadził jako gospodarz Krzysztof Hildebrandt - Prezydent Miasta Wejherowo przy udziale dh Zenona Frankowskiego - Prezesa OSP w Wejherowie. Pawilon został zbudowany z środków budżetowych miasta Wejherowa, natomiast OSP w Wejherowie użyczyła zabytkową ponad 100 - letnią drabinę dla celów ekspozycji dla mieszkańców miasta i turystów. W uroczystości udział wzięli: dh Mirosław Józefowicz - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wejherowie, st.kpt. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie, Bogdan Tokłowicz - Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowo, Piotr Bochiński - Przewodniczący Rady Miasta w Wejherowie, Bogusław Suwara - Sekretarz Urzędu Miasta, a także poczty sztandarowe OSP w Wejherowie i PSP w Wejherowie, strażacy zawodowi i ochotnicy oraz pracownicy UM w Wejherowie. Pawilon został otwarty przy okazji 135 - lecia OSP w Wejherowie i w związku z tym odbyła się również uroczystość wręczenia medali pożarniczych. Złoty medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" otrzymał dh Stanisław Selin, brązowe medale: Krzysztof Hildebrandt, Bogusław Suwara, dh Katarzyna Blok, dh Maciej Ziółkowski. Odznaki "Strażak Wzorowy" otrzymali: dh Kamil Ostaszewski, dh Małgorzata Łaga, dh Adam Dargacz, dh Szymon Borodziuk.
Dzięki wsparciu tej tek cennej inicjatywy przez władze miasta Wejherowa mieszkańcy naszego grodu i turyści mają niepowtarzalną okazję by w całej okazałości podziwiać niezwykle rzadki eksponat techniki pożarniczej, konną, trzyprzęsłową, wysuwaną, zabytkową drabinę pożarniczą wyprodukowaną na przełomie XIX i XX wieku, a zakupioną w 1907r przez miasto Wejherowo dla OSP w Wejherowie. Tego typu zabytków techniki pożarniczej zachowało się w kraju i Europie niewiele, na pewno jedna prawie identyczna drabina znajduje się w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, i dwie prawdopodobnie w krajach Europy Zachodniej. Tym cenniejsza to inicjatywa by zachować ten eksponat w naszym mieście i powiecie, ponieważ ubiegały się o niego różne instytucje z terenu kraju.
30-06-2008
W dn. 22.06.2008 w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie przeprowadzono zgodnie z programem szkolenia dla strażaków OSP egzamin dla strażaków - ochotników  uczestniczących w szkoleniu podstawowym  jednoetapowym  dla  wytypowanych strażaków z ochotniczych straży pożarnych. Do egzaminu przystąpiło 18 strażaków, którzy otrzymali łącznie cztery oceny bardzo dobre (5), trzynaście ocen dobrych (4) i jedną dostateczną (3). Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana Rozkazem Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w składzie:
st.kpt. Andrzej Bornowski - przewodniczący
członkowie:
st.kpt. Jacek Nowak
asp.sztab. Krzysztof Rathenow
st.asp. Maciej Kuczera
st.asp. Zenon Frankowski
asp. Marek Ruc
- przy pomocy doświadczonych funkcjonariuszy z zmiany służbowej pełniącej służbę w dniu egzaminu.     

17-06-2008
W dn. 11.06.2008 zgodnie z rozkazem Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie st.kpt. Andrzeja Papke przeprowadzono ćwiczenia dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu - Ratowniczo - Gaśniczego z terenu powiatu. Ćwiczenia odbyły sie na obiektach Firmy "Rieber - Foods" w Gniewinie, a udział w nich wzięły: Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1 w Wejherowie ( samochód gaśniczy ciężki GCBA 5/32, samochód lekki ratownictwa technicznego SLRt, samochód lekki operacyjny SLOp), Ochotnicza Straż Pożarna w Gniewinie - samochód gaśniczy średni GBA 2,5/16, OSP w Nadolu - samochód gaśniczy średni GBA 2,5/16, OSP w Bolszewie - samochód gaśniczy ciężki GCBA 6/32 i jednostka OSP w Kostkowie, nie włączona do systemu z samochodem średnim GBA 1,6/16, a ponadto Straż Gminna w Gniewinie. Celem ćwiczeń było: praktyczne sprawdzenie alarmowania sił i środków, sprawdzenie czasu alarmowego dojazdu jednostek, sprawdzenie umiejętności rozwinięcia sprzętu, doskonalenie umiejętności dowódców w dokonywaniu oceny sytuacji, doskonalenie współpracy i współdziałania z podmiotami włączonymi do KSRG, doskonalenie obsługi sprzętu , zapoznanie ćwiczących z terenem i specyfiką działalności zakładu, sprawdzenie umiejętności prowadzenia korespondencji radiowej, sprawdzenie znajomości stosowania przepisów BHP.

17-06-2008

W dn. 15.06.2008 odbyły sie na stadionie sportowym w Gniewinie Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zawody zorganizowała tut. komenda, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wejherowie i Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gniewinie. W zawodach wystartowało łącznie 30 drużyn, 10 dziewczęcych i 20 chłopięcych w kategorii wiekowej 12 - 15 lat.
Pomimo perturbacji związanych ze zmienną pogodą i występującymi na całe szczęście krótkimi, intensywnymi opadami deszczu, co spowodowało przerwę w rozgrywaniu zawodów - udało się je szczęśliwie przeprowadzić w ustalonym czasie i bez większych problemów.
Wykaz zajętych miejsc przez drużyny MDP dziewcząt w kolejności od I do X:
I. OSP Linia
II. OSP Bożepole
III. OSP Gościcino
IV. OSP Łęczyce
V. OSP Luzino
VI. OSP Gniewino
VII. OSP Kaczkowo
VIII. OSP Zbychowo
IX. OSP Rumia
X. OSP Kostkowo

Wykaz miejsc zajętych przez drużyny MDP chłopców w kolejności od I do XX:
I. OSP Kniewo
II. OSP Gniewino
III. OSP Linia
IV. OSP Gościcino I
V. OSP Bożepole
VI. OSP Nadole
VII. OSP Rumia
VIII. OSP Kopalino
IX. OSP Luzino
X. OSP Sasino
XI. OSP Bolszewo
XII. OSP Łęczyce
XIII. OSP Kaczkowo
XIV. OSP Kielno
XV. OSP Strzepcz
XVI. OSP Gościcino II
XVII. OSP Kostkowo
XVIII. OSP Orle
XIX. OSP Gniewowo
XX. OSP Lewino.
Drużyny chłopięce i dziewczęce zajmujące miejsca od I do III otrzymały puchary, dyplomy, medale i nagrody rzeczowe, którymi były odtwarzacze MP3, namioty i materace, pozostałe drużyny dyplomy i drobne upominki. Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Wejherowie i zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie.
Następne zawody dla MDP odbędą sie za 2 lata.


Aktualności: 1...49505152535455...59