23-05-2008
W dn. 21.05.2008 w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi odbyły się obchody powiatowych uroczystości "Dnia Strażaka". Na uroczystość przybyli goście: Jerzy Budnik - Poseł na Sejm RP, bryg. Andrzej Rószkowski - Pomorski Komendant Wojewódzki PSP, Józef Reszke - Starosta Wejherowski, radni powiatowi, Komendanci PSP z Gdyni i Pucka, Prezydent Miasta Wejherowo , burmistrzowie miast i wójtowie gmin z terenu powiatu, prezesi i naczelnicy jednostek OSP włączonych do KSRG oraz jednostek OSP spoza systemu, członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie, komendanci i szefowie powiatowych służb, inspekcji
i straży oraz emerytowani funkcjonariusze PSP. W trakcie uroczystości wręczono szereg wyróżnień, odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe:
- Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał brązowe odznaki "Zasłużony dla Ochrony Ppoż" kpt. Mirosław Józefowicz i st.ogn. Wiesław Lehmann.
- Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP nadało Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza dh Jerzy Groth z OSP w Bolszewie.
- Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. pomorskiego nadało medale "Za Zasługi dla Pożarnictwa":
Złoty medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa": dh Kamil Jeliński z OSP w Lini, dh Henryk Domaros
z OSP w Kopalinie, bryg. Piotr Ściebura,
Srebrny medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" : dh Grzegorz Gaszta z OSP w Wejherowie,dh Romuald Kreft z OSP w Choczewie, sekc. Piotr Rank, mł.kpt. Marek Lniski, dh Zbigniew Pokryfka z OSP w Przetoczynie, dh Piotr Marszał z OSP w Luzinie, dh Alicja Hinz z OSP w Luzinie,
Brązowy medal "Za zasługi dla Pożarnictwa": dh Halina Bach z OSP w Bolszewie,Krzysztof Hildebrandt - Prezydent Miasta Wejherowo, dh Przemysław Rohraff z OSP w Luzinie, dh Wacław Seweryn z OSP w Kopalinie, dh Piotr Labudda z OSP w Kniewie.
- Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie nadało odznakę "Strażak Wzorowy" dh Mariusz Billot z OSP w Redzie,
- Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał nagrodę pieniężną st.ogn. Wiesław Lehmann
- Komendant Główny PSP nadał dyplom okolicznościowy st.kpt. Jarosław Szreder,
- Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał stopień starszego kapitana kpt. Stanisław Baranowski i kpt. Jan Domski,
- Komendant Główny PSP nadał wyższe stopnie aspiranckie: starszego aspiranta asp. Piotr Arendt, asp. Jarosław Dargacz, asp. Zenon Frankowski
stopnie aspiranta - mł.asp. Bogusław Browarczyk, mł.asp. Stanisław Brzozowski, mł.asp. Marek Ruc, mł.asp. Piotr Ryta,
- Pomorski Komendant Wojewódzki PSP nadał stopień ogniomistrza mł.ogn. Janusz Słowy,
- Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie nadał stopnie starszego strażaka str. Filip Bulczak, str. Dariusz Hennig, str. Paweł Jaskólski, str. Ryszard Stenka, str. Łukasz Szreder, str. Łukasz Szymański.
- Starosta Wejherowski, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie i Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie wyróżnili okolicznościowymi dyplomami strażaków - ochotników: dh StanisławBrzozowski z OSP w Gościcinie, dh Mariusz Billot z OSP w Redzie, dh Stanisław Ruszkowski z OSP w Lini, dh Tadeusz Banzemer z OSP w Bolszewie, dh Jerzy Groth z OSP w Bolszewie,
- Starosta Wejherowski, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie i Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie uznali za najlepsze jednostki OSP w roku 2007 OSP w Choczewie i OSP w Bożympolu, prezesom wyróżnionych jednostek wręczono okolicznościowe dyplomy.


15-05-2008
W dn. 13.05.2008 w Porcie Handlowym "Auchan" w Rumi tut. komenda zorganizowała następne w tym roku ćwiczenia dla części podmiotów włączonych do Krajowego Systemu  Ratowniczo - Gaśniczego na obszarze powiatu. Ćwiczenia miały na celu m.in. praktyczne sprawdzenie możliwości alarmowania sił i środków, sprawdzenie czasu alarmowego dojazdu jednostek, sprawdzenie umiejętności rozwinięcia sprzętu, doskonalenie umiejętności  dowódców w dokonywaniu oceny sytuacji oraz wypracowywaniu decyzji, doskonalenie współpracy i współdziałania z podmiotami  włączonymi do KSRG, sprawdzenie systemów pożarowych znajdujących sie w obiekcie, sprawdzenie warunków oraz przeprowadzenie ewakuacji pracowników i klientów, doskonalenie obsługi sprzętu znajdującego się na wyposażeniu jednostek, zapoznanie ćwiczących z terenem  i obiektami zlokalizowanymi na terenie prowadzonych ćwiczeń, sprawdzenie łączności radiowej i umiejętności prowadzenia korespondencji radiowej, sprawdzenie podczas prowadzonych działań znajomości stosowania przepisów BHP.
W ćwiczeniach udział wzięła komisja złożona z funkcjonariuszy tut. komendy, powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie do oceny ćwiczeń , 2 samochody pożarnicze z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi, samochód pożarniczy z JRG nr 1 w Wejherowie, a także samochody pożarnicze z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Redzie, Wejherowie, Gościcinie i Bolszewie oraz Policja, Straż Miejska w Rumi i Pogotowie Ratunkowe. W trakcie ćwiczeń sztucznie zadymiono wybrane pomieszczenia oraz uruchomiono istniejące  w obiekcie systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych, a także przeprowadzono ewakuację pracowników i klientów. Za powstałe utrudnienia w trakcie ćwiczeń dla klientów przepraszamy, niestety były one niezbędne by w pełni sprawdzić czy w obiekcie zapewniono odpowiedni poziom bezpieczeństwa pożarowego.                

14-05-2008
W dn. 9.05.2008 w Gdańsku odbyły się Ogólnopolskie obchody "Dnia strażaka". W uroczystościach tych oprócz przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, zaproszonych gości - brała także udział delegacja tut. komendy i reprezentanci strażaków - ochotników z terenu naszego powiatu. Uroczystości rozpoczęły się w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku, gdzie Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku bryg. Andrzej Rószkowski w obecności nadbryg. Wiesława Leśniakiewicza - Komendanta Głównego PSP wręczył nagrody finansowe dla funkcjonariuszy z komend PSP z terenu województwa. Następnie uczestnicy uroczystości udali sie do Bazyliki Mariackiej, w której uroczystą Mszę Św. koncelebrował ks.arcybiskup Sławoj Leszek - Głódź - Metropolita Gdański. Po mszy św. uczestnicy uroczystości kolumną marszową ulicami Gdańska udali się na ul. Długi Targ, gdzie nastąpiła uroczysta chwila wręczenia sztandarów dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku i Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku. Z tej okazji wręczono także okolicznościowe dzwony Komendantom Powiatowym i Miejskim PSP z terenu województwa. Po tej części uroczystości udano się do Dworu Artusa, w którym nastąpiło wręczenie przez nadbryg. Wiesława Leśniakiewicza aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe, odznaczeń i medali.
Z naszej komendy awansowani zostali: na stopień starszego kapitana - kpt. Andrzej Bornowski, na stopień młodszego kapitana - mł.asp. Marek Lniski, a zaszczytnym odznaczeniem tj. "Złotym Znakiem Związku OSP" wyróżniony został dh Jan Schulz - Prezes OSP w Luzinie.

14-05-2008

W dn. 5.05.2008 z inicjatywy ks. Dziekana Tadeusza Reszka odbyło się w Parafii pw. Trójcy Św. w Wejherowie spotkanie strażaków z okazji trwających obchodów "Dnia Strażaka".
W spotkaniu uczestniczyli: st.kpt. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie, bryg. Piotr Ściebura - zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie i asp. Zenon Frankowski - rzecznik prasowy. W trakcie spotkania ks. Dziekan złożył życzenia wszystkim strażakom i ich rodzinom oraz przekazał cenne upominki - albumowe wydanie książki "Kościoły Archidiecezji Gdańskiej".

04-04-2008
W dniu 4.04.2008 w Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla młodzieży szkolnej. Eliminacje zorganizowane zostały przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wejherowie i tut. Komendę. Po przeprowadzonej części teoretycznej eliminacji w formie testu dla 3 grup wiekowych wyłoniono zwycięzców w każdej grupie, którymi są:

I grupa wiekowa 10 - 13 lat

I miejsce - Brygida Lange
II miejsce - Krzysztof Furman
III miejsce - Jarosław Januszkiewicz
II grupa wiekowa 14 - 16 lat
I miejsce - Monika Baranowska
II miejsce - Paweł Bianga
III miejsce - Sylwia Szmidtka

III grupa wiekowa 17 - 19 lat
I miejsce - Martyna Krause
II miejsce - Bartłomiej Krampikowski
III miejsce - Sebastian Wicki

Nagrody rzeczowe i dyplomy dla zwycięzców oraz upominki i nagrody dla pozostałych uczestników eliminacji wręczali:
- Pan Dariusz Kuczmarski - Członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego
- dh Mirosław Józefowicz - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie
- bryg. Piotr Ściebura - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie.
Zdobywcy I miejsc w kategoriach wiekowych uczestniczyć będą w eliminacjach turnieju na szczeblu wojewódzkim.
Sponsorem głównym nagród jest Starostwo Powiatowe w Wejherowie.


01-04-2008
W dniu 29.03.2008 w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie przy ul. Tartacznej przeprowadzono egzamin na kursie podstawowym szeregowych OSP część II, które stanowiło kontynuację odbytego w ubiegłym roku szkolenia podstawowego OSP część I. Do egzaminu przystąpiło 24 strażaków - ochotników, którzy pozytywnie zaliczyli jego część teoretyczną i praktyczną. Łączne oceny bardzo dobre
( 5 ) z egzaminu otrzymali strażacy:

1/ dh Paweł Miotk - OSP Linia
2/ dh Szymon Schmidtke - OSP Linia
3/ dh Piotr Kwiatkowski - OSP Bożepole
4/ dh Krzysztof Grochocki - OSP Kielno
5/ dh Wojciech Daleki - OSP Kielno
6/ dh Sławomir Nowicki - OSP Częstkowo
7/ dh Dorota Banowska - OSP Reda
8/ dh Bartosz Mateuszuk - OSP Bolszewo
Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana rozkazem Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w składzie:
przewodniczący - kpt. Stanisław Baranowski
członkowie - kpt. Andrzej Bornowski
- st.asp. Maciej Kuczera
- asp. Zenon Frankowski
- mł.asp. Stanisław Brzozowski
przy pomocy doświadczonych funkcjonariuszy II zmiany służbowej pełniącej służbę w tym dniu.

20-03-2008
W dniach 15,16 marca 2008 r., w Zwartowie, odbyła się narada szkoleniowa "Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w powiecie wejheroskim". W naradzie wzięli udział Prezesi i Naczelnicy jednostek wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz Prezesi pozostałych jednostek typu "S". Wśród zaproszonych gości byli przedstawicie władz samorządowych oraz Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego -mł. bryg. mgr inż. Waldemar Miłejko. Wice Starosta powiatu wejherowskiego Grzegorz Gaszta.


09-12-2007
W dniu 19.12.2007 r. o godz. 12.00 w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi odbyła się uroczystość przekazania strażakom specjalistycznego sprzętu pożarniczego - zestawu hydraulicznego ratownictwa technicznego "Holmatro" oraz 2 kompletów ubrań żaroodpornych. Sprzęt zakupiony został ze środków finansowych Powiatowych Władz Samorządowych, Władz Samorządowych Miasta Rumia i Skarbu Państwa.

Sprzęt w obecności st. kpt. Andrzeja Papke - Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie - został przekazany st. kpt. Jarosławowi Szrederowi - Dowódcy JRG nr 2 w Rumi.
Ofiarodawcy:
1.Józef Reszke - Starosta Powiatowy w Wejherowie
2.Witold Reclaf - Przewodniczący Rady Miasta w Rumi

3.Elżbieta Rogala - Kończak - Burmistrz Miasta w Rumi
4.Eugeniusz Zwara - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Miasta w Rumi.
Łączny koszt zakupu sprzętu wyniósł: 106,5 tys. zł, z czego kwotę 59,5 tys. zł przeznaczyło Starostwo Powiatowe w Wejherowie, 30 tys. zł Urząd Miasta w Rumi i 17 tys. zł Skarb Państwa.

29-10-2007
W dniu 27.10.2007 r. przeprowadziliśmy inspekcję gotowości operacyjnej, szkolenie doskonalące w formie zajęć teoretycznych, praktycznych i ćwiczeń na obiekcie "Eko Dolina" w Łężycach.
W ćwiczeniach wzięły udział jednostki OSP włączone do Krajowego Systemiu Ratowniczo-Gaśniczego (Linia, Strzepcz, Bożepole, Łęczyce, Kielno, Szemud, Reda) oraz OSP Bojano i Częstkowo.
Strażacy ochotnicy, pomimo dużego zmęczenia, pozytywnie wypowiadali się o takiej formie przeprowadzania szkolenia.

10-10-2007
W dniu 13.10.2007 r., na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Wejherowie przy ul.Tartacznej 5, odbył się egzamin kończący kurs z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP. Kurs z wynikiem pozytywnym ukończyło 22 strażaków z gmin: Linia, Łęczyce, Szemud oraz miasta Wejherowa. Komisja sędziowska oceniała część teoretyczną w postaci testu i część praktyczną na trzech oddzielnych stanowiskach.

Aktualności: 1...50515253545556...59