Informacje dla OSP

Informacje dla jednostek OSP 2020

Materiał edukacyjny dla strażaków jednostek OSP w związku z występowaniem zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19. 
Materiał opracowany przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Źródło: KG PSP

Informacja dot. organizacji szkolenia OSP.

Zajęcia teoretyczne odbywać się będą z wykorzystaniem metod nauczania na odległość we własnym zakresie przez kursantów na bazie internetowej  platformy edukacyjnej http://www.platforma.wint.pl/oraz na stronie http://straz.elblag.pl/osp gdzie dostępne są materiały szkoleniowe zgodne z programem szkolenia KG PSP z 2015 roku.

Krótka prezentacja jak korzystać z platformy edukacyjnej:

instrukcja platforma edukacyjna