Komenda

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wejherowie

Komendant Powiatowy


st. bryg. mgr inż. Jacek Niewęgłowski                            Zastępcy Komendanta Powiatowego                                    

bryg. mgr inż. Tomasz Zwoliński        
 

mł. bryg. mgr Marek Lniski


              
Sekcja ds. kontrolno - rozpoznawczych
----------------------------------- 
Kierownik sekcji
 
asp. mgr Paweł Jaskólski
starszy inspektor sztabowy

     
    mł. asp. inż. Adam Fleming
   starszy inspektor sztabowy

 

Wydział operacyjno - szkoleniowy

st. kpt. mgr inż. Mirosław Kuraś
Naczelnik wydziału
Oficer prasowy


mł. ogn. Łukasz Ryta
starszy technik sztabowy

 
 
Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

Zmiana I

st. kpt. mgr Sławomir Kowalski
dyżurny operacyjny
 

st. ogn. Przemysław Pallubicki
dyżurny
stanowiska kierowania
 mł. asp. Marcin Karsznia
 dyżurny
stanowiska kierowania


Zmiana II

---------------------
dyżurny operacyjny


mł. ogn. Mateusz Żywicki
dyżurny
stanowiska kierowania
mł. ogn. Jan Oreszke
dyżurny
stanowiska kierowania


Zmiana III

mł. asp. Michał Milczarek
starszy dyżurny stanowiska kierowania


st. ogn. Filip Bulczak
dyżurny
stanowiska kierowania

mł. ogn. Mariusz Szypelt
dyżurny
stanowiska kierowania


Wydział kwatermistrzowsko - techniczny
 
st. kpt. mgr Krzysztof Chlebicki
Naczelnik wydziału


             mgr inż. Paulina Koszałka                              Zenon Kreft
          zastępca naczelnika wydziału                                technikSekcja ds. finansów

st. ogn. mgr Hanna Selewska - Błoszyk
Główna księgowa

 mgr inż. Halina Bach  
starszy inspektor


Sekcja ds. organizacyjno - kadrowych
st. ogn. Joanna Łosińska
starszy technik sztabowy


sekc. Anita Kreft
technik