Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2 w Rumi


 
Dowódca JRG 2
kpt. mgr inż. Tomasz Ziarek

  
Zastępca Dowódcy JRG 2
st. asp. Marcin DettlaffZmiana I

 1. kpt. Wenta Damian - zastępca dowódcy zmiany
 2. asp. Wójcik Paweł - dowódca sekcji
 3. st. ogn. Lessnau Mariusz - starszy operator sprzętu 
 4. st. ogn. Szreder Łukasz - starszy operator sprzętu 
 5. ogn. Lesner Dariusz - młodszy operator sprzętu
 6. mł. ogn. Breza Rafał - starszy ratownik kierowca
 7. mł. ogn. Dettlaff Adam - starszy ratownik
 8. mł. ogn. Miotk Paweł - ratownik - kierowca
 9. st. sekc. Dawidowicz Bartosz - ratownik
 10. str. Hirsz Mateusz - stażysta

 11. Zmiana II

  1. st. kpt. Szturgulewski Mariusz - dowódca zmiany
  2. asp. Guz Krzysztof - dowódca sekcji
  3. mł. asp. Bieszke Bartłomiej - starszy ratownik
  4. st. ogn. Kaczmarek Łukasz - starszy operator sprzętu 
  5. st. ogn. Labudda Piotr - starszy operator sprzętu 
  6. ogn. Lademann Dawid - starszy operator sprzętu 
  7. ogn. Szypelt  Marcin - młodszy operator sprzętu
  8. mł. ogn. Zielke Marcin - starszy ratownik - kierowca
  9. mł. ogn. Kowalewski Sławomir - ratownik
  10. sekc. Mońko Arkadiusz - młodszy ratownik
  11. str. Fiszer Dariusz - stażysta

  12. Zmiana III
  1. kpt. Narloch Jakub - zastępca dowódcy zmiany
  2. mł. kpt. Hiller Józeff - dowódca zastępu
  3. mł. asp. Kamiński Marek - dowódca zastępu
  4. st. ogn. Szymański Karol - dowódca zastępu
  5. ogn. Brzeski Wojciech - młodszy operator sprzętu
  6. mł. ogn. Brzeski Mariusz - starszy ratownik
  7. mł. ogn. Koszałka Edmund - starszy ratownik - kierowca
  8. mł. ogn. Grochowski Marcin - ratownik
  9. st. sekc. Lessnau Artur - ratownik - kierowca
  10. str. Hryciuk Jakub - stażysta  Wyposażenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi:

  Średni samochód gaśniczy GBAPr 2,5/16/250 Mercedes Benz Atego oprócz podstawowej armatury wodno - pianowej używanej przy gaszeniu pożarów wyposażony w moduł proszkowy z możliwością podania proszku z linii szybkiego natarciem  o długości 50 m. Na wyposażeniu pojazdu znajduje się sprzęt wykorzystywany między innymi w ratownictwie technicznym, medycznym, chemicznym i ekologicznym tj.: hydrauliczny sprzęt rozpierający firmy Lukas, zestaw PSP R1 wraz z defibrylatorem AED do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, aparaty powietrzne ODO, pilarki do drewna, piła do cięcia betonu i stali, wentylator osiowy, zestaw oświetleniowy, drabiny pożarnicze,  motopompy, sprzęt burzący, sprzęt pomiarowy i detekcyjny i wiele innego sprzętu używanego w działaniach ratowniczych.

  Ciężki samochód gaśniczy GCBA5/37 Mercedes Atego z szybkim natarciem wysokociśnieniowym o dł. 60 m i działkiem wodno-pianowym oraz wyposażeniem w następujący sprzęt ratowniczy: urządzenie hydrauliczne "Holmatro" z rozpieraczem i nożycami do ratownictwa drogowego, zestaw poduszek powietrznych wysokociśnieniowych, drabina nasadkowa 4 szt. , aparaty powietrzne nadciśnieniowe 3 kpl. , pilarka do drewna, piła do cięcia betonu i stali, sprzęt ratownictwa medycznego tj. torba PSP-R1 i nosze-deska.

  SHD-25 specjalny podnośnik hydrauliczny o maksymalnej wysokości roboczej 25 m. Samochód posiada na wyposażeniu: drabinę teleskopową zamontowaną do wysięgnika, suchy pion, działko wodno-pianowe, podest do ewakuacji osób oraz nosze z systemem mocowania do kosza co pozwala na szybką ewakuację osób w ciężkim stanie z wyższych kondygnacji.

  Pojazd Nissan - stanowi wyposażenie JRG zapewniające sprawność i funkcjonalność codziennego życia w jednostce, sprawność dojazdu dowódców do miejsca zdarzenia jak również zaplecze logistyczne na wypadek zdarzeń o dużych rozmiarach.