Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze


Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1 w WejherowieDowódca JRG 1
bryg. mgr inż. Tomasz Kołakowski


Zastępca Dowódcy JRG 1
mł. bryg. inż. Marek Kąkol
Zmiana I

 1. mł. kpt. Arent Mateusz - zastępca dowódcy zmiany
 2. asp. Wojciechowski Karol - zastępca dowódcy zmiany
 3. asp. Staroszczyk Sebastian - dowódca zastępu
 4. st. ogn. Maszota Rafał - dowódca zastępu
 5. st. ogn. Cupryn Leszek - dowódca zastępu
 6. st. ogn. Szymański Łukasz - młodszy operator sprzętu
 7. mł. asp. Plicht Tomasz - starszy ratownik     
 8. ogn. Kołodziejczak Adrian - starszy ratownik
 9. ogn. Zienke Radosław - starszy ratownik - kierowca
 10. mł. ogn. Żółtowski Robert - starszy ratownik
 11. mł. ogn. Kolenta Paweł - ratownik - kierowca
 12. st. sekc. Herta Sławomir - ratownik - kierowca
 13. st. sekc. Hinz Grzegorz - ratownik - kierowca
 14. st. sekc. Miotk Arkadiusz - ratownik - kierowca
 15. sekc. Józefowicz Tomasz - młodszy ratownik
 16. sekc. Miotk Bartosz - młodszy ratownik
 17. sekc. Węsierski Łukasz - młodszy ratownik


Zmiana II

 1. mł. kpt. Kwiatkowski Piotr - dowódca zmiany
 2. mł. kpt. Zalewski Andrzej - dowódca zastępu
 3. asp. Gessler Janusz - dowódca sekcji
 4. st. ogn. Zbigniew Klejno - dowódca zastępu
 5. st. ogn. Gruba Dariusz - dowódca zastępu
 6. st. ogn. Jędruch Piotr - starszy operator sprzętu
 7. st. ogn. Stenka Ryszard - młodszy operator sprzętu
 8. ogn. Kwiatkowski Dawid - młodszy operator sprzętu
 9. mł. ogn. Matusiak Patryk - młodszy operator sprzętu
 10. mł. ogn. Rumpca Karol - starszy ratownik - kierowca
 11. mł. ogn. Wolff Marek - starszy ratownik
 12. mł. ogn. Szreder Damian - ratownik
 13. mł. ogn. Myszke Michał - ratownik
 14. st. sekc. Budnik Adam - ratownik
 15. st. sekc. Bach Waldemar - ratownik-kierowca
 16. sekc. Pranczk Mariusz - młodszy ratownik
 17. sekc. Drabik Jakub - młodszy ratownik


Zmiana III

 1. kpt. Cybulski Karol - dowódca zmiany
 2. kpt. Siemczyk Bartłomiej - zastępca dowódcy zmiany
 3. asp. Borkowski Maciej - dowódca zastępu
 4. st. ogn. Rank Piotr - dowódca zastępu
 5. st. ogn. Gruba Sławomir - starszy operator sprzętu   
 6. st. ogn. Ruszewski Daniel -starszy operator sprzętu 
 7. st. ogn. Hennig Dariusz - starszy operator sprzętu 
 8. st. ogn. Jędruch Roman - starszy operator sprzętu
 9. ogn. Pallubicki Łukasz - młodszy operator sprzętu
 10. ogn. Warmbier Radosław - młodszy operator sprzętu
 11. mł. ogn. Roszkowski Marcin - ratownik - kierowca
 12. st. sekc. Bladowski Damian - ratownik
 13. st. sekc. Hoppa Daniel - ratownik
 14. st. sekc. Proń Patryk - ratownik
 15. sekc. Pokrywka Radosław - młodszy ratownik
 16. sekc. Cirocki Krzysztof - młodszy ratownik

 


  Wyposażenie techniczne i logistyczne
  Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w WejherowieGLBARt - pojazd skarosowany na podwoziu Iveco, wyposażony w zbiornik wodny o pojemności 1,5 m3 i jednostopniową autopompę. W głównej mierze na skład wyposażenia tego pojazdu wchodzi sprzęt hydrauliczny i ratownictwa drogowego. Jak również sprzęt ratownictwa medycznego, ochrony dróg oddechowych i ochrony osobistej ratowników, piły spalinowe do betonu i metalu, pilarki do drewna, sprzęt burzący, poduszki pnematyczne, drabina dwuprzęsłowa. Ze względu na rodzaj wyposażenia auto przystosowane jest do prowadzenia działań ratownictwa drogowego, lecz również może prowadzić pozostałe działania ratowniczo - gaśnicze.


  GBA 2,5/16 - pojazd skarosowany na podwoziu marki Renault, wyposażony w zbiornik wodny o pojemności 2,5 m3 i dwustopniową autopompę. W skład wyposażenia wchodzi armatura wodno pianowa, sprzęt oświetleniowy, sprzęt ratownictwa medycznego, sprzęt hydrauliczny i ratownictwa drogowego, agregat oddymiający, piły spalinowe do drewna, betonu i metalu, sprzęt burzący, drabiny pożarnicze jak również sprzęt ochrony dróg oddechowych i ochrony osobistej ratowników. Ze względu na wyposażenie auto jest wozem uniwersalnym, którym możemy prowadzić każdego rodzaju działania ratowniczo-gaśnicze.

   GCBA 5/32 - pojazd skarosowany na podwoziu Mercedesa, wyposażony w zbiornik wodny o pojemności 5m3 i dwustopniową autopompę. W skład podstawowego wyposażenia wchodzi armatura wodno-pianowa i działko wodno-pianowe, dodatkowym wyposażeniem jest sprzęt ochrony dróg oddechowych i ochrony osobistej, piły mechaniczne, drabiny pożarnicze i sprzęt burzący.

   Pojazd jest przeznaczony ze względu na rodzaj zabudowy do prowadzenia działań gaśniczych i usuwania miejscowych zagrożeń.
   SCH 40 samochód ciężki  - podnośnik hydrauliczny PMT 40 o wysięgu 40m "Volvo" do prowadzenia akcji gaśniczych, ratowniczych i obserwacyjnych, masa 22.200 kg,  liczba miejsc - 3, moc silnika 300kW, długość- 11,60 m, szerokość - 2,50 m, wysokość - 3,50 m, wysięgnik z koszem ratowniczym o udźwigu 365 kg z działkiem wodnym do podłączenia prądownicy wodnej  i podania prądu gaśniczego wody lub piany gaśniczej o wydajności 1600 l/min , maksymalny wysięg poziomy - 21m, maksymalny czas sprawiania -187 s,  podest roboczy wyposażony w stelaż i nosze ratownicze z możliwością montowania na koszu i przewożenia w skrytce zabudowy dla noszy, instalacja zraszaczowa pod podłogą podestu ruchomego, wzdłuż wysięgnika poprowadzony pion wodny zapewniający dostarczenie wody pod odpowiednim ciśnieniem do działka wodno - pianowego na koszu,   producent - Firma "Bumar" w Koszalinie. 

   Przyczepa EKO - jest to przyczepa przystosowana do ciągnięcia za ciężarowym pojazdem. w skład wyposażenia tejże przyczepy wchodzi sprzęt ratownictwa ekologicznego tkj.: zapory, pompy spalinowe i elektryczne, zbieracze substancji chemicznych i sprzęt pomocniczy wykorzystywany podczas działań ratowniczych
   z udziałem substancji ropopochodnych.

   Przyczepa Łódź i przyczepa ratownictwa wodnego z pontonem - jak i łódź tak i ponton wyposażone są w silniki spalinowe, lecz można poruszać się również siłą mięśni za pomocą wioseł. Sprzęt ten wykorzystujemy przy działaniach ratowniczych
   w akwenach wodnych i rzekach.

   Agregat piany lekkiej APL HIX 200 - sprzęt wykorzystywany przy pożarach substancji ropopochodnych jak również pomieszczeń, do których trudno dotrzeć lub występuje bardzo duże ryzyko by wprowadzić ratowników.

   Agregat proszkowy 250 - stanowi zabezpieczenie na wypadek dużych zdarzeń wymagających użycia większych ilości proszku gaśniczego.


   Pojazd Nissan   - stanowi wyposażenie JRG zapewniające sprawność i funkcjonalność codziennego życia w Jednostce, sprawność dojazdu dowódców do miejsca zdarzenia jak również zaplecze logistyczne na wypadek zdarzeń o dużych rozmiarach.