Ochrona danych osobowych (RODO)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję:

     Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, z którym można skontaktować się za pośrednictwem:

korespondencji tradycyjnej: 84-200 Wejherowo, ul. 3 maja 2,
korespondencji e - mail: biuro@strazwejherowo.pl,
telefonicznie / fax: (58) 677-61-11, fax. (58) 677-61-13

     W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80 - 251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33, e - mail: iod@straz.gda.pl).

     W celu zapewnienia odpowiedniego i efektywnego poziomu ochrony danych oraz dbałość o dobro osób fizycznych, w tym pracowników i funkcjonariuszy informuję że przygotowane zostały klauzule:


1.  

2.    
dot. monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach KP PSP w Wejherowie
3.    
dot. korespondencji, kontrahentów
4.   
dot. przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych


5.    
dot. rzeczoznawców, przedkładających zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego


6.    
dot. sprawowania nadzoru nad ryzykiem w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
7.    
dot. osób składających wnioski o dofinansowanie z Funduszu Socjalnego
8.    
dot. naborów do służby i pracy
9.    
dot. zakresu ochrony danych osobowych dla osób uczestniczących w szkoleniach, naradach, ćwiczeniach, konferencjach i testach w komorze dymowej
10.    
dot. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
11.    
dot. odbiorów robót i usług
12.    
dot. konkursów i innych imprez okolicznościowych
13.    
dot. zawodów sportowych
14.    
dot. gospodarki transportowej
15.    
dot. prowadzenia postępowań administracyjnych

16. Współadministrowanie danymi osobowymi przetwarzanymi w SWD-PSP
obowiązek informacyjny KP PSP.pdf
Odpowiedzialność i zadania innych niż PSP jednostek ochrony przeciwpożarowej .pdf
Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów.pdf